Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową  - strona 1 Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową  - strona 2 Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową  - strona 3

Fragment notatki:


Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową
Co to jest inflacja? Bywa tak , że ceny towarów rosną , są stałe lub spadają. Jeśli ceny dóbr w gospodarce podnoszą się , mamy do czynienia z inflacją. Kiedy ceny spadają , mówimy o deflacji. Od kilkudziesięciu lat realnym problemem jest w wielu krajach jedynie inflacja , czyli wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego . We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach , a stopień nasilenia inflacji określa tzw. stopa inflacji, wyrażona w procentach.
Rodzaje i przyczyny inflacji Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków , dlatego też inflację możemy podzielić na wewnętrzną , czyli taką , która powstaje wewnątrz danego gospodarstwa narodowego oraz zewnętrzną , czyli taką, która wynika ze stosunków gospodarczych z innymi - zagranicznymi - podmiotami ekonomicznymi. Wewnętrznym źródłem procesów inflacyjnych może być wzrost globalnego popytu przy danej podaży. Taką inflację określa się jako popytową. Innym źródłem inflacji mogą być względnie trwałe przesunięcia w popycie , uwarunkowane zmianami strukturalnymi. Następnym czynnikiem inflacjogennym jest wzrost kosztów produkcji. Wówczas mówi się o inflacji podażowej lub kosztowej . Inflacja może także wynikać ze wzrostu podaży pieniądza i kredytu bądź też może być skutkiem roszczeń różnych grup społecznych do większego udziału w dochodzie narodowym. Inflację spowodowaną takimi żądaniami określa się jako roszczeniową . Sprowadza się ona jednak w końcu do inflacji kosztowej , gdyż zwiększające się płace wywołują wzrost kosztów produkcji.
W śród zewnętrznych przyczyn wyróżnia się import po wyższych cenach dewizowych , eksport po korzystnych cenach oraz spłatę zadłużenia. Drogi import podnosi koszty produkcji ; eksport po korzystnych cenach działa w zasadzie podobnie jak spłata zadłużenia. W jednym i drugim przypadku w kraju zostają płace , natomiast towary tworzą podaż za granic , a nie pokrycie dla wypłaconych wynagrodzeń.


(…)

… wydobycia surowców , szybszego wzrostu płac niż wydajność pracy , pracy w nadgodzinach , złej jakości produkcji , wzrostu wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz konieczność podniesienia wydatków na ochronę środowiska.
Rodzaje inflacji ze względu na wysokość stopy inflacji:
inflacja pełzająca - od 3% do 5% inflacja krocząca - od 5% do 10% inflacja galopująca - od 10% do 50%
Hiperinflacja
… się do szybszego wzrostu gospodarczego. Efekt ten wzmacniany jest dodatkowo , gdy nominalna stopa procentowa rośnie wolniej niż inflacja. Ucieczka od pieniądza i zwiększone zakupy dóbr , charakterystyczne dla inflacji, przyczyniają się do pobudzenia działalności inwestycyjnej. Trzeba tutaj zwrócić uwagę , że na skutek inflacji ceny tracą swoją informacyjną rolę , co może prowadzić do nieoptymalnej alokacji zasobów. Przykładowo ucieczka w dobra rzeczowe (metale szlachetne , ziemia , nieruchomości) może prowadzić do boomu na rynku metali szlachetnych i w branży budowlanej. W nadziei na zyski przedsiębiorcy działający w tych branżach podejmują dodatkowe inwestycje , najczęściej finansowane z kredytów. Opanowanie inflacji powoduje , że inflacyjnie stymulowany popyt spada. Rozpoczęte inwestycje nie zostają…
… , Węgry i Grecję. Przyczyną tego rzadkiego zjawiska jest najczęściej działalność państwa. Nie mogąc sobie poradzić w inny sposób państwo drukuje pieniądze bez pokrycia w towarach , aby sfinansować swoje wydatki. Posiadacze zasobów pieniądza zostają w tedy opodatkowani „podatkiem inflacyjnym”. Obok emisji towarzyszącej wzrostowi PKB on źródłem renty emisyjnej. Państwo płaci drukowanymi przez siebie…
… na pieniądz w gospodarce zmaleje tak , że podatek inflacyjny przestaje spełniać swoją funkcję , nadchodzi czas reformy pieniężnej. Symboliczną wymowę ma zwykle wprowadzenie nowej jednostki pieniężnej.
Skutki inflacji
Istnieje przekonanie , że lekka inflacja stymuluje wzrost produkcji. Dał temu wyraz już pod koniec ubiegłego stulecia francuski ekonomista Karol Gide pisząc: „Zwyżka cen jest pożytecznym bodźcem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz