Bankowy papier wartościowy - strona 13

Rynek papierów wartościowych-zagadnienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Rynek papierów wartościowychWSTĘP 3 1. Papiery wartościowe 4 1.2 Charakterystyka papierów wartościowych 4 1.1.1 Akcje 8 1.1.2 Obligacje 13 1.1.3 Inne lokacyjne papiery wartościowe 18 2. Rynek papierów wartościowych 21 2.1 Charakterystyka rynku papierów wartościowych 21 2.1.1 Rynek pierwotn...

Nadzor bankowy

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi...

Analiza finansowa - wskaźniki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 8848

obrotowych przedstawia się następująco: I stopień płynności - kasa, czeki, rachunki bankowe, papiery...

Organizacja i zarzadzanie sciaga 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2611

, zaciągnięte kredyty, posiadane wkłady bankowe papiery wartościowe) Podstawę procesów decyzyjnych stanowią...

Podstawy organizacji i zarządzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2401

, zaciągnięte kredyty, posiadane wkłady bankowe papiery wartościowe) Podstawę procesów decyzyjnych stanowią...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 8841

gwarancji bankowych □ emitowanie bankowych papierów wartościowych □ przeprowadzanie bankowych rozliczeń...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4158

) Inne papiery wartościowe: PP (prawo poboru) PDA (prawo do akcji) ADR/GDR Listy zastawne BPW (bankowe papiery...