Badania prenatalne

Rodzaje teratogenów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

. BADANIA PRENATALNE NIEINWAZYJNE USG - fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które odbijają...

Dystrofia mięśniowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3269

na obecność mutacji w genie kodującym dystrofinę (także badania prenatalne) badania biochemiczne (badanie...

Wyznaczniki moralności czynu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

. „argument z racji badań prenatalnych”. Kobieta, rodzice dowiadują się, że dziecko urodzi się zdefektowane...

Oligofrenopedagogika-opracowanie

 • dr inż. Małgorzata Karwowska
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

profilaktycznych badania prenatalne aby zminimalizować ryzyko urodzenia się dziecka „chorego”. Trwałe usunięcie...

Umieralość noworodków

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Demografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1519

niemowląt na Śląsku. Tymczasem budżet na badania prenatalne w województwie śląskim jest wykorzystywany...

Zdolność prawna osoby fizycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

zdrowotnej powinien ponieść odpowiedzialność, jeśli nie skierowano kobiety na badania prenatalne...