Błona mięśniowa

Błona mięśniowa żołądka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

58. Wymień elementy histologiczne błony mięśniowej żołądka mięsożernych? - trzy warstwy miocytów...

Przełyk: odcinek za przeponą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

śluzowej i podśluzowej b) w blaszce mięśniowej błony śluzowej i w błonie mięśniowej dolnej części przełyku...

Budowa i funkcje jelita grubego

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

się na części: wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą Odbytnicę. W jelicie grubym warstwa błony mięśniowej...

Drogi wyprowadzające mocz

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2569

moczowodu składa się z trzech warstw: błony mięśniowej, błony zewnętrznej (łącznotkankowej), błony śluzowej...

Budowa kosmka żwacza i czepca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2170

wierzchołkowej listewek czepca - w błonie mięśniowej 70. Jaka jest histologiczna budowa ściany żwacza? Błona...

Renina - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

- zmniejszenie się przepływu nerkowego krwi w skutek skurczu błony mięśniowej tętnic nerkowych - zmniejszenie...

Budowa i funkcja żołądka

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1953

do dwunastnicy to odźwiernik zaopatrzony w gruby pierścień błony mięśniowej okrężnej. BUDOWA ŚCIANY ŻOŁĄDKA...

Budowa i funkcja gardła i przełyku

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3038

od zewnątrz mięśnie gardła oraz łączy je z narządami sąsiednimi. Błona mięśniowa: to mięśnie poprzecznie...