Azeotrop

Podstawowe pojęcia związane z destylacją.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

.Wykonanie rektyfikacji Azeotropów. Roztwór Azeotropowy-mieszanina cieczy destylująca w stałej temperaturze...

Wrzenie i krzepnięcie roztworów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

(lub na krzywej temperatury wrzenia) nazywa się azeotropami. Te roztwory, które nie wykazują tej cechy - nazywa...

Zadania na egzamin z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

: RTlnγ1 = Gx22; RTlnγ2 = Gx12). Rozwiązanie: Warunkiem koniecznym jest brak azeotropu, a więc stan...

Zadania egzaminacyjne z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

: RTlnγ1 = Gx22; RTlnγ2 = Gx12). Rozwiązanie: Warunkiem koniecznym jest brak azeotropu, a więc stan...

Rektyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

i wraca do azeotropu. Odmiana azeotropowa jest termodynamicznie bardziej stabilna. Rektyfikacja...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

ze składnikiem lub składnikami rozdzielanej mieszaniny taki azeotrop, że staje się możliwe rozdzielenie związków...

Chemia nieorganiczna - procesy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4263

roztworu wykazuje minimum (dla maksimum prężności pary) lub maksimum (dla minimum prężności pary) azeotropy...

Para w układach dwuskładniowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

temperaturze - dodatnim azeotropem. Podobnie, w układach wykazujących ujemne odstępstwa od prawa Raoulta...