Aspirowanie

Wlifredo Pareto - ważne dzieła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

przypisywanie głównej roli niewłaściwym czynnikom (ludowi, ideologii) elity: aspirujące do władzy sprawujące...

Gaetano Mosca "Elita"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

do kierowania masami elita z punktu widzenia socjologii - różne siły aspirują do miana elity, powstaje...

PROXIMA - FYROM- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

czemu może ona aspirować do uczestnictwa w procesach integracyjnych Europy, jednak tempo oczekiwanych zmian było zbyt...

Partnerstwo dla pokoju- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw w zakresie...

Rodzaje tożsamości - funkcje JA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

kategoriami (jak „my" psychologowie), do których jednostka przynależy, bądź aspiruje do przynależności. 3...

Argumenty perswazyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

autorytetu występuje nie pojedyncza osoba, ale grupa, środowisko do którego strony należą lub aspirują...

Wstęp do ekonomii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1470

na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza aspirująca do miana nauki musi posiadać: przedmiot...