Asercja - strona 4

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

roku- KRYTERIUM GŁÓWNE – AKT ILLOKUCYJNY: AKTY MOWY: 1) ASERCJE – sądy, opnie o rzeczywistości („uważam...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4774

). Według Searle'a można wyróżnić pięć typów aktów mowy: - asercje - ich celem jest przedstawienie sądów, np...

Wstęp do informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2275

. (Metoda niezmienników polega na ustawieniu w danym algorytmie punktów kontrolnych, tzw. asercji...

Informatyka - 62 pytania i odp

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2051

. (Metoda niezmienników polega na ustawieniu w danym algorytmie punktów kontrolnych, tzw. asercji...

Bazy danych - Agregacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Macioł
 • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3290

to nazwisko pracownika” • Obok faktów rejestrujemy pozytywne asercje a więc prawdziwe w danej chwili...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

Filozofia współczesna od Comte'a do Putnama WPROWADZENIE POZYTYWIZM, PRAGMATYZM I KIERUNKI ZBLIŻONE: PIERWSZY POZYTYWIZM AUGUST COMTE (1798- 1857) 3 CLODE BERNARD (1813- 1878) 9 HIPOLIT TAINE (1828- 1893) 9 ERNEST RENAN (1823- 1892) 11 DRUGI P OZYTYWIZM ERNEST MACH (1838-1916) 12 RICHARD AVENARIUS ...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2898

zdania złożonego(np. lub, albo, bądź). Funktory prawdziwościowe jednoargumentowe Asercja - jest funktorem...