Aplikacja radcowska

Radca prawny - kryteria wpisu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

wykonywania zawodu radcy prawnego, odbył w RP aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem...

Urlop szkoleniowy-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

te ma tylko aplikant. Kandydat przygotowujący się do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską może liczyć jedynie...

Nowi konkurenci bariery wejścia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

do wykonywania zawodu, przebiegu aplikacji radcowskiej i egzaminu, organizacji samorządów radców prawnych...

Współpraca prawnika i ekonomisty

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

, sędziowskie lub prokuratorskie, bądź kończąc aplikację radcowską i składając egzamin radcowski) - cudzoziemcy...

Egzamin prawo administracyjne

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

zagadnienie Administracyjne formy ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest deklarowana przez konstytucję, w art. 20 i 22, w art.22 zawiera podstawę prawną ustawodawca tą swobodę ograniczał. Swoboda konstytucyjna: - forma ustawy - przesłanka materia...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aneta Jakubiak-Mirończuk
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1785

WSTĘP DO PRAWOZNASTWA WYKŁADY + ĆWICZENIA: 3 grupy nauk w ramach prawoznawstwa: NAUKI HISTORYCZNO-PRAWNE Historia ustroju i prawa Polska / powszechna, prawo rzymskie, historia doktryn polityczno-prawnych, komparatystyka prawnicza Funkcja - trzeba sięgać do źródeł DOGMATYKA PRAWA - Nauki szczeg...