Nowi konkurenci bariery wejścia

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowi konkurenci bariery wejścia - strona 1 Nowi konkurenci bariery wejścia - strona 2 Nowi konkurenci bariery wejścia - strona 3

Fragment notatki:


Nowi konkurenci.
Bariery wejścia:
Zawód radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Zawiera ona szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu, nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, przebiegu aplikacji radcowskiej i egzaminu, organizacji samorządów radców prawnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, odbyła aplikację radcowską trwającą 3.5 roku oraz złożyła egzamin radcowski który charakteryzuje się znacznym stopniem trudności.
O przyjęciu kandydata do zawodu radcy prawnego decyduje Okręgowa Izba Radców Prawnych działająca w miejscu zamieszkania i działalności radcy prawnego. Wiąże się to z opłatami na rzecz Izby związanymi m. in. z decyzją o wpisie na listę radców prawnych (w zależności od okręgu opłata ta sięga nawet 2 500 zł).
Według danych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w województwie małopolskim pracuje ok. 500 radców. W samym Krakowie natomiast funkcjonuje ok. 100 kancelarii radców prawnych. Dane z 2009 roku wskazują, że w woj. małopolskim egzamin radcowski zdało ok. 115 osób, co wskazuje na duże tempo powstawania nowych konkurentów.
Konkurencja cenowa jest niewielka. W Krakowie koszt porady prawnej dla klienta indywidualnego wynosi ok. 100 zł, natomiast miesięczna obsługa podmiotu gospodarczego to koszt ok. 4 tys. zł.
Kancelarie konkurują ze sobą poprzez czynniki pozacenowymi, takimi jak kompleksowość usług, kompetencje, skuteczność i doświadczenie radcy, a także lokalizacja kancelarii.
Usługi radcy prawnego z powodu wysokiej ceny są uznawane za dobro wyższego rzędu, dlatego też wielu klientów korzysta z nich jedynie w sytuacji przymusowej, kiedy konieczna jest fachowa opinia prawna lub nadanie dokumentom mocy prawnej.
Klienci nie ponoszą kosztów związanych ze zmianą kancelarii, jednak może być to procedura czasochłonna.
Ze względu na charakter usługi ceny są raczej sztywne. Ceny w nowopowstałych kancelariach są zazwyczaj niższe i rosną wraz ze wzrostem doświadczenia i prestiżu radcy prawnego, jednak pojawienie się nowego konkurenta nie wpływa zasadniczo na ceny usług podmiotów już istniejących.
Dostawcy.
Dostawcami dla kancelarii radcy prawnego są pracownicy (2 osoby), najemcy lokalu, w którym mieści się kancelaria, dostawcy prądu oraz Internetu. Koszty wynagrodzenia oraz wynajmu lokalu mają największy udział w strukturze kosztów. Dostawcą jest także ubezpieczyciel, który dostarcza ubezpieczenie OC. Obowiązek ubezpieczenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 11.12.2003 r. i są nim automatycznie objęci wszyscy radcowie prawni wykonujący czynności zawodowe. Składka na ubezpieczenie płatna jest w ramach składki wnoszonej do właściwych OIRP.


(…)

… kancelarii wiąże się z pewną niewygodą i zazwyczaj jest czasochłonne. Jednak część usług z zakresu działalności radcy prawnego może być realizowana przez księgowych (np. z zakresu prawa podatkowego), dział porad prawnych w czasopiśmie bądź przez poradę zaprzyjaźnionego prawnika. Ponadto istnieje duże zagrożenie ze strony innych kancelarii prawnych, których na obszarze działalności firmy jest wiele, a ceny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz