Anaksymenes - strona 10

Ochrona środowiska - komplet wykładów

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Filozofia- opracowanie wykładów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Bukowski
  • Filozofia
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 9772

bytem, realną substancją, trwałą w sobie, zmienną w przemianach i ściśle określoną. Anaksymenes...

Filozofia - zarys

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

, przemiany i doznawania. Pierwszymi hilozoistami byli: Tales, Anaksymander i Anaksymenes z Miletu...

Arystoteles - Meteorologika O ?wiecie

  • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

  1ARYSTOTELES       METEOROLOGIKA / O  WIECIE    EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL  MAIL: HISTORIAN@Z.PL            MMII ®    2KSI GA  PIERWSZA Rozdział   I Przedmiot meteorologii*  Powiedzieli my  wcze niej  o  pierwszych  przyczynach  przyrody  i  o  wszelkim  ruchu  naturalnym,...