Ambulatorium - strona 2

Koszty a produkcja- pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium. Funkcja produkcji - określa...

Sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

spadkodawcy jest zmienna aż do śmierci Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem Ciężkie...

Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Piotr Sadowski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827

spadkodawcy jest zmienna aż do śmierci Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem Ciężkie...

Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

. Szpitalu uzdrowiskowym 2. Sanatorium zdrowotnym 3. Ambulatorium oraz jako Rehabilitacja stacjonarna wczesna...

Pogotowie ratunkowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

- w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

rzeczami oraz co zdecydował w kwestii opieki nad swymi rzeczami, niech będzie prawem ambulatoria est enim...