Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład - strona 1 Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Lecznictwo uzdrowiskowe Jest to cześc składowa systemu ochrony zdrowia, zorgaizowana forma udzielania swiadczeń zdrowotnych, wykorzystująca naturalne surowce leczicze w chorobach przewlekłych, prowadzona w uzdrowiskach statutowych.
Uzdrowisko W Polsce wg ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym jets to miejscowość, która posiada warunki naturalne niezbędne do prowadzenia lecznictwa.
Podstawowe czynniki lecznicze wykorzystywane przez lecznictwo uzdrowiskowe to: 1. Naturalne surowce lecznicze: wody mineralne, peloidy, gazy 2. Naturalne czynniki przyrodolecznicze: klimat, krajobraz, szata roślinna 3. Różne formy wysiłku fizycznego 4. Czynniki fizyczne: światło, dźwięk, prąd elektryczny, pole magnetyczne i inne
PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO TO MIN. ostre i przewlekłe choroby zakaźne, gruźlica płuc i innych narząów, choroby pasozytnicze, choroby o ostrym przebiegu, zółtaczka, utajone ognika zapalne, choroby ze wskazaniami do pilnych zabiegów operacyjnych, niewydolność krążenia III-IV stopnia wydolności fizycznej, tętniak serca lub tętnic, bloki przedsionkowo-komorowe II i III stopnia, zespół”chorego węzła zatokowego”, napadowe migotanie przedsionków, niestabilna i zaostrzona choroba wieńcowa, skazy krwotoczne, pęcherzyce, zapalenia szpiku kostnego z przetokami i odczynem ogólnym, nowotwory złośliwe, alkoholizm, narkomania, padaczka.
WSKAZANIA Turnusy przeznaczone są dla osób ze schorzeniami: uk. Kostno-stawowego, mięśniowego, tkaniki łącznej, układów: oddechowego, krążenia, nerwowego, dla chorych z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego i przemiany metabolicznej oraz dla osob po przebytych urazach czy zatruciach.
CELEM UZDROWISK jets dalsza rehabilitacja zdrowotna po leczeniu szpitalnym lub kuracje profilaktyczne. Forma lecznictwa zależy od stanu zdrowia kuracjusza i może być wykonywana odpowiednio w: 1. Szpitalu uzdrowiskowym 2. Sanatorium zdrowotnym 3. Ambulatorium oraz jako Rehabilitacja stacjonarna wczesna w warunkach uzdrowiskowych (balneorehabilitacja) Balneorehabilitacja jest to odmiana rehabilitacji medycznej prowadzonej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, gdzie stosowane są programy lecznicze obejmujące balneologiczne metody lecznicze, kinezyterapię i fizykoterapię.
1. SZPITAL UZDROWISKOWY DLA DOROSŁYCH obejmuje pacjentów z chorobami przewlekłymi i podostrymi z zachowaną podstawową samoobsługą, u których istnieją wskazania do stosowania zabiegów balneofizykalnych w warunkach stacjonarnych. Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska. W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W trakcie pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, pacjenci mogą również zostać poddani dodatkowym specjalistycznym konsultacjom lekarskim niezbędnym do prowadzenia leczenia. W zakresie zabiegów fizykalnych, prowadzonych przez 6 dni w tygodniu, powinny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz