Akwizycja - strona 15

Projektowanie w sieciach

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

(zaprojektowany) stopień ich przetworzenia w ramach wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. • Akwizycja...

Magazynowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2009

deprecjacji materiałów, b/ Koszty zaopatrzenia do których zalicza się : • koszty akwizycji i analizy...

Biznes plan - Cooler sp. z o.o.

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

o akwizycji zawarta na czas nieokreślony, na wcześniej opisanym terytorium. Wynagrodzenie z tego tytułu...

Zarządzanie strategiczne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie. ...

Zarządzanie strategiczne

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: zarządzanie strategiczne wg Gryfina, analiza SWOT, metody scenariuszowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, frenczmarking funkcjonalny, macierz McKinseya. Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw dzia...

Encyklopedia rachunkowości - T

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

, kosztów akwizycji, kosztów administracji, innych kosztów technicznych), jak również zasady ich wyceny...