Aktywność zawodowa - strona 4

Ochrona pracy kobiet

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Janusz Czyż
  • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

w okresie ciąży i macierzyństwa ( osłabienie aktywności zawodowej) 2. zakaz zatrudniania kobiet w pracach...

Aktywna polityka społeczna w Polsce

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

, gdyż sprzyja zwiększeniu zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym, wzrostowi aktywności zawodowej i większej...

Strategia Europa 2020

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

społecznej i terytorialnej. Pięć wskaźników do roku 2020: Wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 20-64...

Analiza otoczenia

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1582

społeczne Zjawiska demograficzne (przyrost naturalny, długość życia, migracje) Zjawiska społeczne (aktywność...