Akt oskarżenia - strona 18

Przebieg rozprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

oskarżyciela prywatnego bez potrzeby zgody oskarżonego ( Art. 496 §2 ) - wzajemny akt oskarżenia w postępowaniu...

Wyjaśnienia oskarżonego-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

te potwierdzają, czy też przeczą treści zarzutu wysuwanego przez akt oskarżenia ( SN 1977 ). Przyznanie...

Przedmiot procesu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

przez oskarżyciela w akcie oskarżenia. Tożsamość między tym, co oskarżyciel zarzucił w skardze, a tym, o czym sąd...

Zasada skargowości-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

oskarżonemu inny czyn oprócz objętego aktem oskarżenia, sąd może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe...

Zasada legalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

jest zobowiązany także do- jeśli czyn jest ścigany z urzędu a. wniesienia aktu oskarżenia i b. popierania...

Prosces szczesnastu-opracowanie II sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Polak
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

. Proces rozpoczął się 18 czerwca. W akcie oskarżenia zarzucono: 1. organizację podziemnych oddziałów...

Tryby szczególne postępowania karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

ich. W przypadku niestawiennictwa akt oskarżenia odczytuje protokolant. Nie jest także obligatoryjny udział...

PROCES karny

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2065

o przedstawieniu zarzutów (na żądanie podejrzanego) akt oskarżenia (w postępowaniu uproszczonym - nie musi) wyrok...

Kryminalistyka - funkcje kryminalistyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
 • Kryminologia i kryminalistyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2352

w palcach Oskarżony - przedstawiony akt oskarżenia podejrzany - ma mu być postawiony akt oskarżenia...