Akcja „Wisła” - strona 2

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

, Naczelny dowódca WP Akcja Wisła? Kiedy? 1947 Akcja Wisła co to? Wysiedlanie Ukraińców I ŁEMKÓW na tereny...

Daty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

gen. Świerczewskiego w zasadzce Ukraińskiej Powstańczej Armii Wiosna-lato 1947 r.- Akcja "Wisła...

Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

, zorganizowała zasadzkę na gen. Karola Świerczewskiego. W ramach akcji „Wisła” część Ukraińców przesiedlono...

Geografia turystyczna- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

światowej wysiedleni w wyniku akcji Wisła. Gdyby droga do Żegiestowa była mniej uroczą, gdyby jego położenie...

Struktura wieku ludności 1950-2008

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

(ziem odzyskanych). 1947 „Akcja Wisła” wysiedlenie ludności Łemkowskiej z południowo-wschodniej części...

Czy podkultury są zagrożeniem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

i sposób działania tej grupy opiszę teraz jedną z głównych kampanii klubu tzw. „akcję Wisła”. Została...

Wykład - mniejszości narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

. Układy Polski z republikami sowieckimi- na ich podstawie miała nastąpić migracja. 1947- akcja „Wisła...

Geografia Regionalna Polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

), Łemkowie (podkarpacie, akcja Wisła 1947), szczątkowe ilości Serbów i Ormian. Przed 2 wojną światową 70...