Polska polityka zagraniczna od 1989 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska polityka zagraniczna od 1989 roku - strona 1 Polska polityka zagraniczna od 1989 roku - strona 2 Polska polityka zagraniczna od 1989 roku - strona 3

Fragment notatki:

Polska polityka zagraniczna od 1989 r. (wraz z zakończeniem zimnej wojny); nowe i dawne elementy w SM
Cezurą wyjściową jest rok 1989
Polska jednym z zapalników zmian dokonujących się na przełomie lat 80 i 90 XX wieku; przemiany dokonujące się w tym czasie w Polsce odegrały główną rolę na świecie
Obrady Okrągłego Stołu, pierwsze częściowo demokratyczne wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r., pierwszy niekomunistyczny rząd w Europie Środkowej Tadeusza Mazowieckiego
Wiosna Ludów - wydarzenia, które została zapoczątkowane w Polsce na wiosnę 1989 r.; przejście do nowego porządku międzynarodowego, nowej sytuacji
Polityka zagraniczna Polski była poprawna
Profesor prawa międzynarodowego Krzysztof Skubiszewski był pierwszym ministrem spraw zagranicznych III RP w latach 1989-1993 9 w czterech kolejnych rządach); wcześniej nie zajmował się sprawami polityki zagranicznej
UE ma charakter organizacji quasi-państwowej (jedyny znany przypadek prowadzenie polityki zagranicznej przez organizację międzynarodową)
Cele polityki zagranicznej - o co w tym wszystkim chodzi?
Suwerenność - swoboda decydowania o sobie, bezpieczeństwo, warunki rozwoju społeczeństwa polskiego oraz cel dodatkowy - prestiż państwa na arenie międzynarodowej
Główne cele polskiej polityi zagranicznej po 1989 r. to w pierwszym okresie zapewnienie suwerenności, bezpieczeństwa, rozwoju oraz prestiżu
Integralność, granice, brak uzależnienia od innych państw
Wszystkie cele polityki zagranicznej były realizowane jednocześnie - zaczynaliśmy od nowa tworzenie polityki zagranicznej w 1989
Nowe, twarde podstawy dla państwa - odpowiedzialność, powaga dla państwa
Polityka zagraniczna szuka i potrzebuję twardych podstaw
Odzyskanie suwerenności - Polska była punktem zależnym w stosunkach z ZSRR ( w ramach bloku wschodniego oraz w Układzie Warszawskim)
Polska musiała na nowo ustalić stosunki z sąsiadami - zniknęli wszyscy nasi sąsiedzi; odnowienie stosunków z 7 nowymi państwami; traktaty dotyczące nienaruszalności granic, poszanowania mniejszości narodowych, o dobrym sąsiedztwie - infrastruktura dla stosunków dobrosąsiedzkich Wynegocjowanie nowych traktatów z państwami
Każdy traktat z ZSRR - pojawiają się nagle 4 nowe państwa jako sukcesorzy nieistniejącego ZSRR
Ukraina, Białoruś - sprawa wyłączenia Białostoczyźny; problemy terytorialny Niemcy - zawarcie traktatów granicznych już wcześniej; po zjednoczeniu Niemiec będzie trzeba na nowo ustalać granicę; kwestionowanie granic Polski przez Niemcy oraz sprawy mniejszości narodowych; podpisanie polsko-niemieckiego traktatu w XI 1990 r.
17 VI 1991 r. - traktat dwustronny z Niemcami - poparcie europejskich intencji Polski do wstąpienia do UE


(…)

… granicę; kwestionowanie granic Polski przez Niemcy oraz sprawy mniejszości narodowych; podpisanie polsko-niemieckiego traktatu w XI 1990 r.
17 VI 1991 r. - traktat dwustronny z Niemcami - poparcie europejskich intencji Polski do wstąpienia do UE
Konwencja o mniejszościach narodowych
Litwa - sprawa zaszłości historycznych; traktaty zostały z Litwą podpisane stosunkowo najpóźniej w 1994 r. Ukraina - sprawa Wołynia, akcja Wisła; granice zostały potwierdzone traktatem
Układ Warszawski i RWPG - rozwiązanie tych struktur miało charakter niejednakowy
Memorandum o konieczności podjęcia negocjacji o rozwiązaniu Układu Warszawskiego i RWPG złożone przez Krzysztofa Skubiszewskiego
Gigantyczne zadłużenie Polski; negocjacje prowadzone przez Balcerowicza w Klubie Londyńskim i Paryskim - radykalne zmniejszenie długów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz