Akceptor - strona 16

Elektronika Wykłady

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Elektrotechnik i elektronika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2401

w którym nie ma elektronu swobodnego) mówimy że jest to domieszka akceptorowa. Dla krzemu typowymi akceptorami...

Biotechnologia - Drobnoustroje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biotechnologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6244

(utleniacz), czyli akceptor. Można zobrazować to jako: AH2 + B → A + BH2 Wiele z tych enzymów znanych...

Zniszczenie helisy-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Hooksina są silnymi wiązaniami wodorowymi, odległość donor-akceptor nie przekracza 3A, kąty donor-proton...

Fermentacja metanowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka osadowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2023

równocześnie rolę donorów i akceptorów wodoru. Reakcje prowadzące do fosforyzacji ADP mają charakter utleniania...

Wstęp do biochemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

tlenowych końcowym akceptorem elektronów jest O2. Substraty przekazują elektrony do specjalnych przenośników...

Wiązania chemiczne - rodzaje

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

tę przyjmuje akceptor (biorca). Wiązanie koordynacyjne występuje np. w cząsteczkach: SO2, CO, HNO3...

Sprawozdanie - promieniowanie gamma

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

elektronom część swojej energii, oraz zmieniają tor ruchu. Z faktu, że elektrony są akceptorami części...

Fotosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

części łańcuchów węglowych odtwarzany jest akceptor CO2 1,5-bisfosforybuloza. Po związaniu 6 cząsteczek...