Agonista - strona 3

Układ autonomiczny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Halina Sówka
  • Farmakologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1372

farmakologicznego. AGONISTA (LIGAND) - jest to lek maj*cy powinowactwo do receptora i maj*cy aktywno** wewn*trzn...

Chemia leków - metabolizm

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3115

agonista i antagonista, podaj po 2 przykłady. 6. Podaj sposoby nazewnictwa substancji leczniczej, podaj...

Kalat, streszczenie

  • dr Krzysztof Janeczko
  • Biofizjologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 4109

wiele z nich antagonista- substancja blokująca działanie neuroprzekaźników agonista- naśladująca lub wzmagająca, tudzież...

Zarys Neurobiologii ćwiczenia

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Andrzej Kędziorski
  • Zarys neurobiologii
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2576

, których budowa umożliwia rozpoznanie i przyłączenie właściwego przekaźnika. Agonista receptora: substancja...