Fizjologia zwierząt - opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt - opracowanie do egzaminu - strona 1 Fizjologia zwierząt - opracowanie do egzaminu - strona 2 Fizjologia zwierząt - opracowanie do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Fizjologia zwierząt:
Typ sangwinika: silny, zrównoważony, ruchliwy
Szczelina synaptyczna ma : 20nm Drugi ton serca jest wywołany: a. zamknięciem Zastawek przedsionkowo- komorowych b. zamknięciem zastawek półksiężycowatych c. otwarciem zastawek przedsionkowo- komorowych d. otwarciem zastawek półksiężycowatych e. uderzeniem koniuszka serca o powierzchnie wewnętrzną klatki piersiowej
W korze mózgowej reprezentacje mają: Proprioreceptory
Interoreceptory
Eksteroreceptory
Wszystkie powyższe
Ostatni neuron czucia ekstero-, popio-, interoreceptywnego znajduje się w : a. płacie potylicznym b. płacie ciemieniowym c. płacie czołowym d. płacie skroniowym e. w jądrach wzgórza wzrokowego
Na +3 stopniu utlenienia żelazo jest w a)methemoglobinie
b) karboksyhemoglobinie
c) jakieś inne….
Anosmia to zaburzenie: węchu, czucia zapachu
Mioglobina od hemoglobiny różni się: większe powinowactwo do tlenu Połowiczne przecięcie rdzenia kręgowego spowoduje: - porażenie ruchowe - znosi czucie głębokie po tej samej stronie - znosi czucie bólu i temperatury po stronie przeciwnej
Prężności CO2 i O2 we krwi żylnej, tętniczej, pęcherzykach płucnych (trzeba było wybrać odpowiednie wartości) PO2 krwi żylnej= 40mmHg PCO2= 46mmHg PO2 krwi tętniczej= 95mmHg PCO2= 40mmHg PO2 p. płucne=100mmHg PCO2= 40mmHg w testowych pytanie tylko o krew żylną
Dlaczego acetylocholina wydzielana w synapsach ma bardzo krótkie działanie: Bo od razu po zadziałaniu jest rozkładana przez enzym acetylocholinerazę.
W synapsach nerwowo-mięśniowych wydzielane jest:
K+
Na+
Acetylocholina
Włókna dwuosłonowe przewodzą impulsy skokowo bo: Wzdłuż włókien nerwowych tworzy przewężenia (tzw. przewężenia Ranviera), które nie są izolowane. Dzięki temu impulsy elektryczne przepływają skokowo od przewężenia do przewężenia a nie rozprzestrzeniają się falowo po włóknie, co byłoby dużo wolniejsze (tak funkcjonują włókna bezrdzenne).
Pomiędzy dwoma kolejnymi przewężeniami Ranviera mieści się jeden lemocyt.
W mięśniu udowym są włókna: jednoosłonkowe
14. Dla wytworzenia odruchu warunkowego koniecznym jest by a. bodziec warunkowy działał przed bodzcem bezwarunkowym b. bodziec warunkowy nastepował po oducz bezwarunkowym c.bodziec warunkowy działał przed bodzcem bezwarunkowy, ale przerwa miedzy nimi nie była dluzsza niż 30 s d. prawdziwa A i C e. wszystkie odp sa bledne
Włókna typu B to: - osłonkowe - współczulne, przedzwojowe ( w nerwach trzewnych są zazwojowe i przywspółczulne)
Jaką funkcję pełni osłonka nerwowa

(…)

… i przywspółczulne)
Jaką funkcję pełni osłonka nerwowa - neurolemma: funkcja ochronna dla aksonu, zwiększa tempo przewodzenia
Co powoduje wydzielanie reniny do krwi: Niedokrwienie i niedotlenienie nerek.
Jaką funkcję pełni aparat przykłębkowy lub jaka rolę przypisujemy aparatowi przykłębuszkowemu: a. ultrafiltracja osocza krwi b. resorbcja glukozy c. wydzielanie reniny do krwi d. wydzielanie aldosteronu e…

Jaki narząd reaguje na przyspieszenie kątowe: Grzebienie bańkowe w kanałach półkolistych
Johimbina: hamuje syntezę komórek tłuszczowych, wzrost wytrzymałości i siły mięśnia. Zwiększa napływ krwi do narządów płciowych. Selektywny antagonista receptorów alfa 2,alkaloid
W jakiej postaci tłuszcz o długim łańcuchu jest wchłaniany: chylomikrony tłuszcze są transportowane z komórek jelita do osocza krwi…
… są: a. nerw czaszkowy VII b.nerw czaszkowy IX c. nerw czaszkowy X d. wszystkie wymienione e. tylko odp. A i B są prawdziwe
Co nie załamuje światła: źrenica
Tlen trójwartościowy: nie wiem o co było pytanie
Tlen nie zmienia wartościowości żelaza …: w oksyhemoglobinie (utlenowanie hemoglobiny)
Próg nerkowy dla glukozy: 160-180mg% lub 160-180 mg/ 100ml
Egzamin 2008
Wskaźnik oczyszczania insuliny pozwala obliczyć…
… TROMBOPLASTYNY OSOCZOWEJ D. rozłożenie wiązań peptydowych fibryny e. utworzenie tromboplastyny tkankowej
Ultra przesącz kłębuszków Malpighiego przy prawidłowej funkcji nerek zawiera: a.wszystkie składniki osocza krwi b. wszystkie składniki osocza krwi za wyjątkiem białek c. wszystkie składniki osocza krwi za wyjątkiem białek i glukozy d. zawiera tylko wodę i elektrolity e. ultra przesącz nie zawiera…
… i trombocytów d. erytrocytów e. trombocytów
Zawartość monocytów we krwi wynosi: 4- 6%
Ośrodek oddechowy zlokalizowany jest w obrębie : a. mostu i RP b. RK c. wzgórza d. podwzgórza e. kory mózgowej
Największa ilość dwutlenku węgla jest we krwi transportowana do płuc pod postacią : a. dwutlenku węgla w osoczu w postaci gazowej b. dwutl. Węgla w połączeniu z Hb c. jonów dwuwęglanowych osocza d. kwasu węglowego e…
… z żadną ponieważ w surowicy krwi AB nie ma przeciwciał przeciwko żadnej z grup.
Glicyna, beta-alanina, GABA (kwas gamma-amino-masłowy): to neuroprzekaźniki hamujące
Antagonista: ligand, blokuje pracę receptora
Acetylocholina: rozkładana przez acetylocholinesteraze do choliny i kwasu octowego
Czynnik uwalniający erytropoetynę: niedotlenienie nerek (ale może chodzi o coś innego? Sprawdzić)
Kwas solny…
… dotyczące układu przywspółczulnego jest prawdziwe: Wszystkie neurony wydzielaja Ach. Zazwojowe nerwy leżą w narządach je unerwiających lub znajdujących się w ich pobliżu. Przedzwojowe znajdują się w kręgu szyjnym i piersiowym rdzeniu kręgowym
Czynnikami pobudzającymi podstawową przemianę materii są: a. mineralokortykoidy b. hormon wzrostu c. tyroksyna i trojjodotyronina d. androgeny wydzielane w nadmiarze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz