Agencja Wywiadu - strona 9

Finanse publiczne - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Renata Papież
  • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1715

Interesu Publicznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna 10 Podmioty...

Prawo administracyjne - omówienie (sem I)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Witold Chałupczak
  • Prawo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia. Prawo administracyjne. Administracja. Funkcje administracji. Administracja publiczna w Polsce. Pojęcie administracji publicznej. Organy administracji publicznej...

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 7427

(podlegające premierowi): - Szef Agencji Wywiadu; - Szef ABW; - Szef CBA; - Prezes UOKiK; - Prezes Urzędu...

Zabezpieczenie społeczne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura...

Dane osobowe

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

Wewnętrznego, Agencję Wywiadu oraz Wojskowe Służby Informacyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują...

Egzamin prawo administracyjne

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

zagadnienie Administracyjne formy ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest deklarowana przez konstytucję, w art. 20 i 22, w art.22 zawiera podstawę prawną ustawodawca tą swobodę ograniczał. Swoboda konstytucyjna: - forma ustawy - przesłanka materia...

Prawo administracyjne - Stowarzyszenia zwykłe

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Zagadnienia na egzamin z części szczególnej Zagadnienia na egzamin z części szczególnej prawa administracyjnego 1. Pojęcie stowarzyszenia. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.  Prawo zrze...