Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 17

Administracja - Akt administracyjny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 588

wykonania ustawy. 5) Akty Prawa Miejscowego zakres obowiązywania tych aktów jest ograniczony do obszaru...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 3.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

miejscowego. źródła prawa wewnętrznie obowiązującego (obowiązują tylko te podmioty, które są podległe organowi...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 833
Wyświetleń: 5726

wydawanym w trybie art. 94 Konstytucji jako akty prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych...

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2821

Dzienniki Urzędowe: akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę, organy administracji niezespolonej...