Adamski - strona 7

note /search

Wstęp do Pisma Świętego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

Waldemar Linke CP Natchnienie tekstu biblijnego. Historia przekonania religijnego i dogmatu wiary Skąd wiemy, że Pismo Święte jest natchnione? Czy mamy na to naukowy dowód? Trudno byłoby przedstawić taki dowód i poddać go krytycznej analizie. Nasze przekonanie o natchnieniu Pisma Świętego jest w...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1218

Korfanty, ks. Stanisław Adamski Komitet Narodowy Polski - 1917, Lozanna(Francja), Dmowski, Paderewski...

Powiat Ostrzeszowki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia turyzmu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

ATRAKCYJNO ŚĆ TURYSTYCZNA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO Powiat Ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim - ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiat...

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2240

Komandosi - określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania ...

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt IV części

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2359

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejsk...

Teoretyczne podstawy wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2324

Książka Łobocki Mieczysław "ABC wychowania" ABC WYCHOWANIAMieczysław Łobocki Redakcja TERESA DUNIN Spis treści Projekt okładki i stron tytułowych ZOFIA KOPEL-SZULC Skład „BEZ ERRATY" JOANNA DYSZCZYK WYDANIE WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 1999 ISBN 83-227-1364-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MAR...