Abstrakcyjna konceptualizacja - strona 3

Definicja przedmiotu informatyka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Technologie informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

od tzw. indywidualnego systemu konceptualizacji, ten sam ciąg sygnałów/znaków może być źródłem różnych...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Malgorzata Krywult-Albańska
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 8267

z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych...

Operacjonalizacja

  • dr Zofia Łącała
  • Psychometria
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3773

. Konceptualizacja wielkości, dobieranie wskaźników; konstruowanie zmiennej Konceptualizacja wielkości T...