Żuchwa - strona 3

Cri du chat

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

i niskoosadzone; Dzieci starsze: powiększenie żuchwy, część twarzowa czaszki ulega wydłużeniu; -charakterystyczną...

Pszczoły

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr inż. Monika Fliszkiewicz
  • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023

W narzędzie gębowym budowę członową posiadają: żuchwy, warga dolna Skrzydła drugiej pary u matki pszczelej...

Ściąga Antropologia

  • Antropologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3402

skroniowej,niższe oczodoły,większa szczęka,żuchwa i zęby.Kąt żuchwy ma silnie zaznaczoną rzeźbę przyczepów...

Czym mówimy? - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Mirosław Oczkoś
  • Emisja głosu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

czaszki, które obudowują w dużej części jamę ustną. Szczęka górna jest nieruchoma, szczęka dolna - żuchwa...