Wykład - Anatomia radiologiczna szczęki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Anatomia radiologiczna szczęki - strona 1 Wykład - Anatomia radiologiczna szczęki - strona 2

Fragment notatki:

Anatomia radiologiczna szczęki
Szczęka należy do parzystych kości twarzoczaszki zbudowana jest z trzonu i czterech wyrostków:
• jarzmowego
• czołowego
• podniebiennego
• zębodołowego
Szczęka i żuchwa znacznie różnią się swoją strukturą wewnętrzną. W szczęce przeważa kość gąbczasta, a kość zbita tworzy jedynie bardzo cienką blaszkę zewnętrzną, trudną do zdiagnozowania na podstawie zdjęcia rentgenowskiego. Struktura beleczkowa szczęki jest rzadsza i mniej regularna niż w żuchwie.
Uzębieniu szczęki towarzyszą pewne struktury anatomiczne, które analizujemy w kolejności od odcinka przedniego posuwając się bocznie w kierunku guza szczęki.
Szew podniebienny pośrodkowy (przepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Łączy wyrostki podniebienne szczęk. Widoczny na zdjęciu rentgenowskim jako ciemna linia, rozpoczynająca się pomiędzy korzeniami centralnych siekaczy.
Otwór przysieczny = nosowo-podniebienny (przepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Znajduje się ku tyłowi od centralnych siekaczy i ograniczony jest przez dwa wyrostki podniebienne szczęki. Może być okrągły, owalny lub w kształcie serca oraz mieć różną wielkość. Stanowi zakończenie kanałów przysiecznych, które rozpoczynają się w przednim odcinku jamy nosowej po obydwóch stronach przegrody nosa.
Kolec nosowy przedni (nieprzepuszczalny dla promieniowania-jasny)
Widoczny w przednim odcinku dna jamy nosowej w kształcie litery V.
Jama nosowa (przepuszczalna dla promieniowania-ciemna)
Występuje na zdjęciu wewnątrzustnym jeżeli promień centralny jest odchylony pod zbyt dużym kątem do płaszczyzny poziomej. W linii pośrodkowej przegroda nosa dzieli ją na dwie części. Dół przysieczny (nadkłowy) (przepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Stanowi zagłębienie na przedniej powierzchni szczęki pomiędzy bocznym siekaczem a kłem. Powoduje,że okolica okołowierzchołkowa kła wykazuje słabsze utkanie kostne.
Zatoka szczękowa (przepuszczalna dla promieniowania-ciemna)
Stanowi jedną z zatok przynosowych. Przednią granicę występowania stanowi kieł, rzadko korzeń bocznego siekacza, tylną okolica trzeciego trzonowca. Ścianę zatoki stanowi cienka warstwa kości zbitej widoczna na rtg, jako biała linia o kształcie nieregularnym.
Dno zatoki szczękowej może rzutować się ponad wierzchołkami korzeni zębów bocznych,
nakładać się na nie lub głęboko się wpuklać w przegrody międzyzębodołowe.
Grzebienie kostne dzielą zatokę szczękową na zachyłki. Rozciągnięcie się zatoki szczękowej ku dołowi nazywa się pneumatyzacją. Pneumatyzacja zatoki szczękowej postępuje wraz z wiekiem,szczególnie gdy dojdzie do usunięcia pierwszego trzonowca szczęki.


(…)

… ku dołowi nazywa się pneumatyzacją. Pneumatyzacja zatoki szczękowej postępuje wraz z wiekiem,szczególnie gdy dojdzie do usunięcia pierwszego trzonowca szczęki.
Przednia ściana zatoki szczękowej tworzy wraz z dnem jamy nosowej widoczną na rtg odwróconą literę Y.
Guz szczęki
Kość jarzmowa i łuk jarzmowy (nieprzepuszczalny dla promieniowania-jasny)
Rzutuje się w obrębie zatoki szczękowej na poziomie korzeni pierwszego i drugiego trzonowca szczęki. Ma kształt litery U. Łuk jarzmowy utworzony jest prze wyrostek skroniowy kości jarzmowej oraz wyrostek jarzmowy kości skroniowej.
Haczyk skrzydłowy (nieprzepuszczalny dla promieniowania-jasny)
Stanowi przedłużenie blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego kości
klinowej. Rzutuje się w okolicy guza szczęki.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz