Radiologia stomatologiczna

note /search

Wykład - Anatomia radiologiczna - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1974

Anatomia radiologiczna 1. Anatomia radiologiczna zęba oraz przyzębia. 2. Anatomia radiologiczna szczęki. 3. Anatomia radiologiczna żuchwy. 4. Struktury anatomiczne widoczne na zdjęciu pantomograficznym. 5. Anatomia radiologiczna czaszki. Anatomia radiologiczna zęba i przyzębia Zróżnicowanie p...

Wykład - Anatomia radiologiczna żuchwy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2926

Anatomia radiologiczna żuchwy Żuchwa zbudowana jest z trzonu oraz parzystych gałęzi. Jest kością o budowie kości płaskich, składa się więc z dwóch warstw kości zbitej i środkowej warstwy gąbczastej. Beleczki kostne istoty gąbczastej wykazują tenden...

Wykład - Anatomia radiologiczna czaszki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3374

Anatomia radiologiczna czaszki Głównymi wskazaniami do wykonania zdjęć czaszki i szkieletu twarzoczaszki są: • Złamania szkieletu twarzoczaszki • Złamania czaszki • Badanie zatok szczękowych • Choroby podstawy i sklepienia czaszki • Zaburzenia SSŻ Zdjęcie półosiowe czaszki (occipitomentale-po...

Wykład - Anatomia radiologiczna szczęki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2828

Anatomia radiologiczna szczęki Szczęka należy do parzystych kości twarzoczaszki zbudowana jest z trzonu i czterech wyrostków: • jarzmowego • czołowego • podniebiennego • zębodołowego Szczęka i żu...

Wykład - Anatomia radiologiczna widoczna na zdjęciu pantomograficznym...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

Anatomia radiologiczna widoczna na zdjęciu pantomograficznym Anatomia radiologiczna pantomogramu części twarzowej czaszki różni się znacznie od konwencjonalnych zdjąć sumacyjnych lub warstwowych tych struktur anatomicznych. Pantomogram części twarzowej czaszki jest w różnym stopniu powiększonym ob...

Wykład - Obraz rentgenowski okołowierzchołkowych zmian zapalnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

OBRAZ RENTGENOWSKI OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH ZMIAN ZAPALNYCH Zapalenie ostre - dochodzi do niszczenia i resorpcji otaczających tkanek. Zapalenie przewlekłe - procesy niszczenia i odbudowy tkanki zachodzą w tym samym czasie ( układ odpornościowy dopowiada na infekcję ).   Typ i przebieg procesu zapalne...

Wykład - Ocena zdjęcia RTG

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

OCENA ZDJĘCIA RTG KOMORA I KORZEŃ: ilość korzeni wielkość i kształt kanałów długość korzeni obecność - kamieni w miazdze - wypełnień korzeni - wewnętrznej resorpcji - zewnętrznej resorpcji - złamań korzeni TKANKI OKOŁOWIERZCHOŁKOWE całość , ciągłość i grubość - szpary