Radiologia stomatologiczna

note /search

Wykład - Anatomia radiologiczna - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2114

Anatomia radiologiczna 1. Anatomia radiologiczna zęba oraz przyzębia. 2. Anatomia radiologiczna szczęki. 3. Anatomia radiologiczna żuchwy. 4. Struktury anatomiczne widoczne na zdjęciu pantomograficznym. 5. Anatomia radiologiczna czaszki. Anatomia radiologiczna zęba i przyzębia Zróżnicowanie p...

Wykład - Anatomia radiologiczna żuchwy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3045

Anatomia radiologiczna żuchwy Żuchwa zbudowana jest z trzonu oraz parzystych gałęzi. Jest kością o budowie kości płaskich, składa się więc z dwóch warstw kości zbitej i środkowej warstwy gąbczastej. Beleczki kostne istoty gąbczastej wykazują tenden...

Wykład - Anatomia radiologiczna czaszki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3549

Anatomia radiologiczna czaszki Głównymi wskazaniami do wykonania zdjęć czaszki i szkieletu twarzoczaszki są: • Złamania szkieletu twarzoczaszki • Złamania czaszki • Badanie zatok szczękowych • Choroby podstawy i sklepienia czaszki • Zaburzenia SSŻ Zdjęcie półosiowe czaszki (occipitomentale-po...

Wykład - Anatomia radiologiczna szczęki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2870

Anatomia radiologiczna szczęki Szczęka należy do parzystych kości twarzoczaszki zbudowana jest z trzonu i czterech wyrostków: • jarzmowego • czołowego • podniebiennego • zębodołowego Szczęka i żu...

Wykład - Anatomia radiologiczna widoczna na zdjęciu pantomograficznym...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

Anatomia radiologiczna widoczna na zdjęciu pantomograficznym Anatomia radiologiczna pantomogramu części twarzowej czaszki różni się znacznie od konwencjonalnych zdjąć sumacyjnych lub warstwowych tych struktur anatomicznych. Pantomogram części twarzowej czaszki jest w różnym stopniu powiększonym ob...

Wykład - Obraz rentgenowski okołowierzchołkowych zmian zapalnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

OBRAZ RENTGENOWSKI OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH ZMIAN ZAPALNYCH Zapalenie ostre - dochodzi do niszczenia i resorpcji otaczających tkanek. Zapalenie przewlekłe - procesy niszczenia i odbudowy tkanki zachodzą w tym samym czasie ( układ odpornościowy dopowiada na infekcję ).   Typ i przebieg procesu zapalne...

Wykład - Ocena zdjęcia RTG

 • Uniwersytet Łódzki
 • Radiologia stomatologiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

OCENA ZDJĘCIA RTG KOMORA I KORZEŃ: ilość korzeni wielkość i kształt kanałów długość korzeni obecność - kamieni w miazdze - wypełnień korzeni - wewnętrznej resorpcji - zewnętrznej resorpcji - złamań korzeni TKANKI OKOŁOWIERZCHOŁKOWE całość , ciągłość i grubość - szpary