Wykład - Anatomia radiologiczna żuchwy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Anatomia radiologiczna żuchwy - strona 1 Wykład - Anatomia radiologiczna żuchwy - strona 2

Fragment notatki:

Anatomia radiologiczna żuchwy
Żuchwa zbudowana jest z trzonu oraz parzystych gałęzi. Jest kością o budowie kości płaskich, składa się więc z dwóch warstw kości zbitej i środkowej warstwy gąbczastej. Beleczki kostne istoty gąbczastej wykazują tendencję do układu horyzontalnego. Prostopadle do nich przebiegają kanały odżywcze.
Wyrostek dziobiasty (nieprzepuszczalny dla promieniowania)
Jeden z wyrostków żuchwy kształtu trójkątnego. Widoczny czasami na zdjęciu wewnątrzustnym zębowym ostatniego trzonowca, bocznie w stosunku do łuku jarzmowego.
Guzowatość bródowa (nieprzepuszczalna dla promieniowania-jasna)
Stanowi trójkątną wyniosłość na dolno-przedniej powierzchni żuchwy. Po obydwóch stronach guzowatości bródkowej widoczne są dwa guzki bródkowe.
Dół przysieczny (nieprzepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Występuje jako wgłębienie pomiędzy bocznym siekaczem, a kłem po obydwóch stronach zewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy.
Otwór bródowy (przepuszczalny dla promieniowania-jasny)
Tworzy okrągłe zacienienie w połowie wysokości trzonu żuchwy pomiędzy zębami przedtrzonowymi. Może również rzutować się na wysokości kła lub drugiego zęba przedtrzonowego.
Kresa skośna zewnętrzna (nieprzepuszczalna dla promieniowania-jasna)
Biegnie na powierzchni policzkowej żuchwy od otworu bródkowego ku tyłowi i ku górze, przechodząc następnie w przedni brzeg gałęzi żuchwy. Widoczna jako biała linia różnej szerokości i gęstości biegnąca przez okolicę zębów trzonowych.
Kolce bródkowe (nieprzepuszczalne dla promieniowania-jasne)
Otwór językowy (przepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Kolce bródkowe znajdują się na wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy w linii pośrodkowej w połowie wysokości żuchwy. Stanowią miejsce przyczepu mięśnia bródkowo-językowego oraz bródkowo-gnykowego. Na zdjęciu zębowym kolce bródkowe występują jako miejsce o zwiększonej gęstości kości z małym ciemnym otworem pośrodku, który jest otworem językowym, przez który biegną naczynia odżywcze.
Kresa żuchwowo-gnykowa (nieprzepuszczalna dla promieniowania-jasny)
Znajduje się na powierzchni językowej żuchwy w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych. Stanowi miejsce przyczepu mięśnia żuchwowo-gnykowego. Na zdjęciu rentgenowskim rzutuje się poniżej wierzchołków zębów trzonowych oraz kresy skośnej zewnętrznej. Kanał żuchwowy (przepuszczalny dla promieniowania-ciemny)
Rozpoczyna się otworem żuchwy na wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy i przebiega ku dołowi oraz przodowi. Przebiega w istocie gąbczastej żuchwy, otoczony cienką blaszką istoty zbitej nieprzepuszczalnej dla promieniowania-jasnej. Na wysokości otworu bródkowego kanał ten dzieli się na dwie odnogi:


(…)

… ku dołowi oraz przodowi. Przebiega w istocie gąbczastej żuchwy, otoczony cienką blaszką istoty zbitej nieprzepuszczalnej dla promieniowania-jasnej. Na wysokości otworu bródkowego kanał ten dzieli się na dwie odnogi:
- kanał bródkowy
- kanał przysieczny.
Zdjęcia zgryzowe szczęki
Ocena okolic przywierzchołkowych górnych przednich zębów
Wykrywanie
- położenie przedsionkowe
- złamania, torbiele
- kolec nosowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz