Środek karny - strona 4

Funkcje prawa karnego - ochronna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

i innych środków karnych ( zwłaszcza probacyjnych ) jest zapobiegawcze i wychowawcze oddziaływanie na sprawcę...

Prawo karne - Odpowiedzialność karna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

). Część ogólna - określa zasady odpowiedzialności karnej, rodzaje kar i środków karnych i sposoby uch...

Sankcje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

stosowania kary i środka karnego. Zgodnie z Kodeksem karnym wyróżniamy 2 rodzaje sankcji represyjnych: kary...

Zatarcie skazania - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

przedłużeniu- jeśli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem...