Funkcje prawa karnego - ochronna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje prawa karnego - ochronna  - strona 1 Funkcje prawa karnego - ochronna  - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje prawa karnego  ochronna - ma chronić system stosunków społecznych, ekonomicznych, politycznych, interesy indywidualne, wartości grupowe, ogólne przed zamachami, atakami, destrukcją, szkodami wywołanymi przez ludzkie zachowania poprzez powiązania z funkcją afirmacyjno - motywacyjną - określa podstawowe standardy postępowania w społeczeństwie, wskazuje jakie dobra i w jakim zakresie podlegają ochronie ( f. a. ), a poprzez stosowanie sankcji zmierza do wzmocnienia motywacji do przestrzegania norm; jest tym skuteczniejsze im powszechniejsza jest świadomość prawna społeczeństwa.  prewencyjno - wychowawcza (zapobiegawcza )- ograniczająca popełnianie przestępstw - wyraża się przez zagrożenie karą czynów uznanych za przestępstwo, zastosowanie kary, gdy ktoś popełnił przestępstwo, wykonanie, realizacja kary; celem kary i innych środków karnych ( zwłaszcza probacyjnych ) jest zapobiegawcze i wychowawcze oddziaływanie na sprawcę;  poszukiwania osiągania sprawiedliwości - sprawiedliwościowa konieczność rozliczenia sprawcy z popełnionego przestępstwa wobec społeczeństwa, odbywa się w ramach działalności zwanej wymiarem sprawiedliwości, proporcjonalne do winy sprawcy i szkodliwości jego czynu, stosowanie norm prawa karnego, a w szczegolności kar i inych środków karnych  gwarancyjna - mechanizmy zabezpieczające obywateli przed zbyt daleko idącymi konsekwencjami kary, a zwłaszcza, gdy trzeba chronić przed niesłusznym lub niepotrzebnym postawieniem człowieka w stan oskarżenia, zakres czynów zabronionych powinien być dla obywatela jasny i aby sądy mogły stosować tylko takie kary, jakie zostały określone w ustawie; zasady : nulum crimen sine lege, nulla poena sine lege, lex retro non agit;  humanitaryzm stosowania prawa karnego - poszanowanie człowieka, jego godności, oszczędzanie cierpień.  Restytucyjna - wpływ wiktymologii poprzez odpowiedni system śroków karnych umożliwienie sprawcy starania o naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu nawet jako samoistny środek karny. Między funkcjami gwarancyjną i ochronną zachowana musi być równowaga - nie można realizować funkcji ochronnej za wszelką cenę, ale z drugiej strony nie można tak rozwijać funkcji gwarancyjnej , aby podważyć skuteczność walki z przestępczością ( zasada humanizmu prawa współczesnego - miarkowanie stosowanych środków represji mając na uwadze godność ludzką sprawcy.  Funkcje prawa karnego: 1. Funkcja ochronna - ochrona systemu wartości społecznych 2. Funkcja wychowawcza - oddziaływanie na świadomość społeczną w kierunku zaakceptowania wartości kodeksu karnego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz