Inflacja - wykład - Cykl koniunkturalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - wykład - Cykl koniunkturalny - strona 1 Inflacja - wykład - Cykl koniunkturalny - strona 2 Inflacja - wykład - Cykl koniunkturalny - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja.
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Jeżeli procesom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, natomiast w przypadku wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji.
Rodzaje Inflacji:
W zależności od przyczyn wywołujących zjawisko inflacji wyróżnia się:
- inflację popytową (w której przyczyną wzrostu cen jest nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży)
- inflację kosztowną (w której przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji)
- inflację strukturalną (której przyczyną jest niedostosowanie struktury produkcyjnej do zmieniających się potrzeb nabywców)
W zależności od natężenia procesów inflacyjnych rozróżnia się:
- inflację pełzającą (gdy wzrost cen nie przekracza kilku procent rocznie)
- inflację kroczącą (gdy wzrost cen wynosi kilkanaście procent)
- inflację galopującą (gdy procent wzrostu cen wyraża się liczbą dwucyfrową i mogą powstawać napięcia o charakterze społeczno - gospodarczym)
- hiperinflacja (gdy następuje szybka (często błyskawiczna) utrata wartości pieniądza i gwałtowny wzrost cen)
Przyczyny inflacji 1. nadmierna - w porównaniu z podażą dóbr
2. kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego
3. nadmierny wzrost płac w gospodarce
4. znaczny wzrost cen surowców energetycznych
5.ograniczenie podaży dóbr
6. wysokie obciążenia podatkowe
7. nadmierna ilość monopoli w gospodarce
Skutki inflacji
1. spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności
2. brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej
3. naciski pracowników na wzrost płac
4. spadek wartości i zaufania do pieniądza
5. rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami
6. wyższe dochody nominalne
7. ograniczenie produkcji
8. utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych
Cykl Koniunkturalny:
Pojęcie cyklu i jego fazy:
Z wahaniami koniunkturalnymi wiąże się pojęcie cyklu koniunkturalnego, który przejawia się okresowymi i w miarę regularnymi wahaniami produkcji i zatrudnienia (wykorzystania) czynników wytwórczych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz