Immunologiczne przyczyny utrat ciąży - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologiczne przyczyny utrat ciąży - wykład - strona 1 Immunologiczne przyczyny utrat ciąży - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Immunologiczne przyczyny utrat ciąży
1) Obecność w surowicy kobiet autoprzeciwciał
- Antyfosfolipidowe (APL)
- Przeciwjądrowe
- Przeciwtarczycowe
- Przeciwłożyskowe
Działanie przeciwciał antyfosfolipidowych
- Zaburzają tworzenie się prawidłowego łożyska
- Powodują wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
- Przedwczesne odklejanie się łożyska
- Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
- Działając prozakrzepowo mogą doprowadzić do zakrzepicy żylnej i tętniczej i małopłytkowości
- Zaburzenia przewodnictwa sercowego
2) Zaburzenia odpowiedzi immunologicznej matki na antygeny płodowe
- Zmiana dominującej odpowiedzi typu Th2 na Th1
- Zaburzenie roli progesteronu w immunoregulacji w obrębie styku tkanek matczyno-płodowych
- Brak przeciwciał blokujących lub ich niedobór
Zaburzenie roli progesteronu
- Warunkiem ekspresji receptorów progesteronowych na limfocytach TCD8+ matki jest rozpoznanie antygenów zarodka odziedziczonych po ojcu
- Progesteron stymuluje produkcję PIBF
- Efektem osłabienia działania progesteronu jest osłabienie odpowiedzi Th2 i nasilenie odpowiedzi komórkowej (komórki NK, Tc, pozapalne cytokiny)
- Komórki odpornościowe posiadają receptory dla hormonów, neurotransmiterów i neupeptydów
- Komórki odpornościowe mogą wytwarzać pewne hormony i neuropeptydy
- Cytokiny produkowane przez komórki odpornościowe modulują czynność układu neuroendokrynnego
Komórki układu odpornościowego posiadają receptory dla neuroprzekaźników i neuropeptydów
Noradrenalina:
- Hamuje wytwarzanie IL-2 przez limfocyty T zaś nasila produkcję IL-4, IL-5, IL-10
- Hamuje proliferację limfocytów T w odpowiedzi na miogen
- Hamuje wytwarzanie IL-6 przez makrofagi
Podobnie może działać adrenalina uwalniana do krążenia przez rdzeń nadnerczy
Opioidy (endorfiny, enkeafliny i dynorfiny)
- Met-enkefalina stymuluje proliferację limfocytów T i B oraz uwalnianie cytokin pozapalnych
- Leu-enkefalina stymuluje powstawanie limfocytów Tc
- Limfocyty i makrofagi wydzielają endorfiny w miejscu toczącego się procesu zapalnego - zniesienie stanu pobudzenia bólowego wywołanego przez czynniki pozapalne
Neuropeptydy
- Neuropeptyd Y i peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) nasilają adhezję leukocytów do fibronektyny (składnik ECM) i migrację limfocytów
- Substancja P - działanie przeciwstawne


(…)

… orgazniuzmu na jakiekolwiek obciążenie obejmującą zmiany neurohormonalne
- Czynniki stresogenne: fizyczne (uraz, zakażenie, ból, długotrwały wysiłek) i psychiczne (strach, poczucie zagrożenie, depresja, tragiczne czy nagłe wydarzenia)
- Każdy bodziec stresogenny jest rejestrowany przez układ nerwowy a następnie dociera do układu limbicznego mózgu (m.in. część kory mózgu, struktury podkorowe na czele z ciałem migdałowatym, hipokamp)
- Układ limbiczny ma szczególne znaczenie w wyzwalaniu reakcji stresowych, komunikuje się za pomocą neuroprzekaźników z innymi strukturami mózgu i wyzwala odpowiednią reakcję organizmu.

…, oligodendrocyty, komórki mikrogleju mogą same wytwarzać cytokiny
- Transmisja przez nerw błędny mający swoje zakończenia w trzewiach: po podaniu zwierzęciu laboratoryjnemu endotoksyny, uwalniana miejscowo IL-1 pobudza ciałka trzyzwojowe przekazujące sygnał do nerwu błędnego i dalej do OUN coindukuje syntezę IL-1 w OUN
Oddziaływanie układ odpornościowy: układ endokrynny
- Komórki odpornościowe posiadają receptory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz