II grupa kationów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II grupa kationów-opracowanie - strona 1 II grupa kationów-opracowanie - strona 2 II grupa kationów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

II grupa kationów Grupę II dzieli się na dwie podgrupy. Do grupy IIA zaliczamy kationy, których siarczki nie ulegają działaniu polisiarczku amonu. Są to kationy: ołowiu(II) , rtęci(II) , miedzi(II) , bizmutu(III) i  kadmu(II) . Natomiast kationy arsenu(III) , antymonu(III) , i  cyny(II) zaliczamy do grupy IIB, jako że ich siarczki roztwarzają się w polisiarczkach.
Uwaga: zamiast prostych jonów arsenu do analizy często wydawane są jony ortoarsenianowe(V) AsO 4 3− , które nie dają reakcji charakterystycznych dla jonów arsenu(III)! Z tego powodu jony arsenu wykrywa się zwykle po utlenieniu ich do ortoarsenianów(V) i analizuje na obecność tego anionu.
Oznaczanie poszczególnych kationów Jeśli kationy grupy IIA znajdują się w osobnych próbkach można celem ich wykrycia wprowadzić aniony jodkowe:
Ołów(II): Powstaje żółty osad jodku ołowiu(II) nieroztwarzalny w nadmiarze odczynnika
Rtęć(II): Powstaje pomarańczowoczerwony osad jodku rtęci(II) , który roztwarza się w nadmiarze odczynnika
Bizmut(III): Powstaje czarny osad jodk u bizmutu(III) , który roztwarza się w nadmiarze odczynnika dając roztwór pomarańczowy
Miedź(II): Powstaje biały osad jodku miedzi(I) , a roztwór przyjmuje brązowe zabarwienie i charakterystyczny zapach jodu
Kadm(II): Brak osadu; Jony kadmu(II) tworzą z siarkowodorem żółty osad siarczku kadmu(II) W przypadku gdy próbka może zawierać kation z grupy IIB działanie jonów jodkowych może być następujące:
Antymon(III): Powstaje żółty osad jodku antymonu(III) roztwarzalny w nadmiarze odczynnika
Cyna(II): Brak osadu; Jony cyny(II) redukują chlorek rtęci(II) do rtęci(I), czemu towarzyszy wydzielanie osadu kalomelu Arsen(III): Po ogrzaniu powstaje czerwony osad jodku arsenu(III) , jeśli jednak do analizy zostaną w zastępstwie wydane jony AsO 4 3− , to zakwaszony roztwór przyjmie brunatne zabarwienie i charakterystyczny zapach jodu - zaleca się przeprowadzenie próby na jony ortoarsenianowe(V) ; Niezależnie od tego jakie jony arsenu zostaną wydane do analizy dodatek siarkowodoru do mocno zakwszonego roztworu spowoduje wytrącenie żółtego osadu siarczków arsenu
Analiza mieszaniny Osad siarczków II grupy wytrąca się przy pomocy roztworu siarkowodoru w środowisku kwaśnym od kwasu solnego. W tym celu do przesączu po I grupie dodaje się po prostu wody siarkowodorowej do pełnego wytrącenia siarczków II grupy.
Jeśli w mieszaninie mogą być obecne jony arsenu, antymonu lub cyny przeprowadza się rozdział na grupę IIA i IIB. W tym celu przemyty wodą siarkowodorową osad II grupy zadaje się roztworem polisiarczku amonu i delikatnie ogrzewa przez kilka minut i sączy. Siarczki grupy IIA pozostaną w osadzie, zaś przesącz będzie zawierał jony AsS

(…)

… na grupę IIA i IIB. W tym celu przemyty wodą siarkowodorową osad II grupy zadaje się roztworem polisiarczku amonu i delikatnie ogrzewa przez kilka minut i sączy. Siarczki grupy IIA pozostaną w osadzie, zaś przesącz będzie zawierał jony AsS43−, SbS43− i SnS32−.
Grupa IIA
Przemyty wodą siarkowodorową osad siarczków grupy IIA zadaje się 6 M kwasem azotowym i gotuje przez kilka minut. Wszystkie siarczki…
… trihydroksocynianu(II) sporządza się poprzez wkraplanie wodorotlenku sodu do chlorku cyny(II) do całkowitego roztworzenia powstającego osadu wodorotlenku cyny(II):
Sn2+(aq) + 2 OH−(aq) → Sn(OH)2(s) Sn(OH)2(s) + OH−(aq) → [Sn(OH)3]− Ciemnoniebieskie zabarwienie roztworu świadczy o obecności jonów miedzi(II), które trzeba skompleksować przy pomocy cyjanku potasu celem dalszego wyrycia jonów kadmu(II):
2 [Cu(NH3)4]2…
… zawierający siarczki arsenu i siarkę zadaje się niewielką ilością stężonego kwasu azotowego(V) i ogrzewa. Siarkę odsącza się, a jony arsenu wykrywa w przesączu w postaci ortoarsenianów(V).
Nieco przesączu zawierającego chlorki antymonu i cyny rozlewa się do dwóch pobówek. Do pierwszej wrzuca się kawałek folii cynowej - powstanie czarnego nalotu, który nie znika po opłukaniu blaszki roztworem bromianu(I) sodu…
…) + 3 Fe(s) → 2 Sb(s) + 3 Fe2+(aq) Sn4+(aq) + Fe(s) → Sn2+(aq) + Fe2+(aq) Substancje stałe należy odsączyć, a do przesączu dodać chlorek rtęci(II). W wyniku reakcji redoks powstaje biały osad kalomelu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz