I test istotności dla wartości przeciętnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
I test istotności dla wartości przeciętnej  - strona 1

Fragment notatki:


I TEST ISTOTNOŚCI dla WartośCi Przecię tnej 1. Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej Weryfikujemy hipotezę zerową: H o : μ = μ o wobec hipotezy alternatywnej: H 1 : μ μ o 2 . Ustalenie poziom u istotności α. 3 . Wybór odpowiedniej statystyki testowej związanej z hipotezą zerową : X~ , - znane X~ , - nieznane, - małe () - dowolny rozkład, - nieznane , - duże () Obliczenie wartości wybranej statystyki testowej na podstawie wyników uzyskanych z próby.
4 . Ko n strukcja zbioru krytycznego : Wartości krytyczne albo odczytujemy w tablicach właściwych dla poszczególnych statystyk testowych biorąc pod uwagę postać hipotezy alternatywnej . W zależności od typu wybranej hipotezy alternatywnej zapisujemy zbiór krytyczny jednostronny lub dwustronny:
5 . Decyzja : Jeżeli obliczona wartość statystyki testowej należy do zbioru krytycznego to należy odrzucić hipotezę zerową H o i przyjąć hipotezę alternatywną H 1 . Jeżeli obliczona wartość statystyki testowej nie należy do zbioru krytycznego to nie ma podstaw do odrzuceni a hipotezy zerowej H o na poziomie istotności α.
II TEST ISTOTNOŚCI dla WARIANCJI 1. Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej Weryfikujemy hipotezę zerową: H o : wobec hipotezy alternatywnej: H 1 : H 1 : H 1 : 2. Ustalenie poziomu istotności α. 3. Wybór odpowiedniej statystyki testowej związanej z hipotezą zerową : X~ , - nieznane, - małe ( ) X~ , - nieznane, - duże ( ) Obliczenie wartości wybranej statystyki testowej na podstawie wyników uzyskanych z próby.
4. Ko n strukcja zbioru krytycznego: Wartości krytyczne odczytujemy w tablicach właściwych dla poszczególnych statystyk testowych biorąc pod uwagę postać hipotezy alternatywnej . W zależności od typu wybranej hipotezy alternatywnej zapisujemy zbiór krytyczny jednostronny lub dwustronny:
5. Decyzja : Jeżeli obliczona wartość statystyki testowej należy do zbioru krytycznego to należy odrzucić hipotezę zerową H o i przyjąć hipotezę alternatywną H 1 . Jeżeli obliczona wartość statystyki testowej nie należy do zbioru krytycznego to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H o na poziomie istotności α.
III TEST ISTOTNOŚCI dla WSKAŹNIKA STRUKTURY 1. Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej

(…)

… do odrzucenia hipotezy zerowej Ho na poziomie istotności α.
III TEST ISTOTNOŚCI dla WSKAŹNIKA STRUKTURY
1. Sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej
Weryfikujemy hipotezę zerową: Ho: p = po wobec hipotezy alternatywnej: H1: p < po H1: p ≠ po H1: p > po 2. Ustalenie poziomu istotności α. 3. Wybór odpowiedniej statystyki testowej związanej z hipotezą zerową: X - ma rozkład dwupunktowy, - duże () Obliczenie…
…, że projektowany obiekt będzie rentowny, jeżeli średnio w ciągu dnia będzie przejeżdżać obok niego 800 samochodów. Podjęto badania w tym zakresie i wybranych losowo 25 dniach otrzymano: samochodów oraz samochodów. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować odpowiednią hipotezę. Zad. 2. W pewnym doświadczeniu medycznym bada się czas snu pacjentów po zastosowaniu pewnego leku. Przyjmuje się, że czas snu (min) ma rozkład N(m,67). Zmierzono czas snu u 5 losowo wybranych pacjentów i otrzymano: 435, 533, 393, 458, 526. Na poziomie istotności 0,05 sprawdzić hipotezę, że średni czas snu pacjentów wynosi 7 godz. Zad. 3. Badając czas dojazdu do pracy wśród pracowników pewnego zakładu podjęto próbę sprawdzenia, czy czas ten przekracza 45 minut. W próbie 100 wylosowanych niezależnie pracowników otrzymano następujący…
…) zbadano kwartalne zużycie energii elekt. (kWh) i otrzymano: średnie zużycie 540 oraz odchylenie standardowe 150. Na poziomie istotności 0,1 zweryfikować hipotezę, że średnie kwartalne zużycie energii w gospodarstwach 4-osobowych jest niższe niż 600 kWh. Zad. 9. Na 800 zbadanych pacjentów pewnego szpitala 320 miało grupę krwi „0”. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę , że procent pacjentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz