Historia państwa i prawa - republiki - Ustrój polityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - republiki - Ustrój polityczny - strona 1 Historia państwa i prawa - republiki - Ustrój polityczny - strona 2 Historia państwa i prawa - republiki - Ustrój polityczny - strona 3

Fragment notatki:

REPUBLIKI § 2 - Ustrój polityczny I. WŁADZA GŁOWY PAŃSTWA PREZYDENT W USA: warunki wybrania - obywatel USA od urodzenia, 35 lat, zamieszkuje w USA 14 lat, od Waszyngtona niepisana zasada o dwukadencyjności, utwierdzona poprawką 22 z 1947 wybory - pośrednie, najpierw wyb. elektorów (ok. 538), potem oni wybierają rezydenta, jeśli elektorzy nie wybrali, robiła to za nich Izba Reprezentantów kompetencje wykonawcze - główne dowodzenie armią, flotą, milicją stanową, zawierał traktaty międz. za zgodą Senatu, stosował prawo łaski, powoływał sędziów, urzędników, polityka zagraniczna, wystawiał akty nominacyjne komp. ustawodawcze - weto zawieszające wobec ustaw uchw. przez Kongres - mógł je zgłosić 10 dni od przesłania mu ustawy, mogło być przełamane 2/3 głosów Kongresu; weto kieszonkowe - jeśli Kongres odraczał obrady, uniemożliwiając prezydentowi zwrócenie mu zawetowanego projektu, ten nie stawał się ustawą
FRANCJA: I REPUBLIKA (1792-1804) Komitet Ocalenia Publicznego - powołany wkwietniu 1793 przez Konwent, 9 osób, organ wyk., pozakonstytucyjny Rada Wykonawcza - miała istnieć na mocy konstytucji jakobińskiej (nie weszła w życie), 24 osoby, wybierani przez CU na 2 lata, co roku odnawiana miała być połowa składu Dyrektoriat - wł. wyk. na mocy konstytucji 1795 - 5 dyrektorów, powołanych na 5 lat przez Radę Starszych, musieli mieć 40 lat, zmieniali się co rok w spr. urz., nie mieli odp. politycznej
II REPUBLIKA (1848-1852) prezydent - wybierany w głosowaniu powsz. bezp. taj., na 4 lata, ponowna kadencja dopiero po 4 latach od zakończenia poprzedniej, komp. wyk. i ust., odpowiadał konstytucyjnie przed Najwyższym Trybunałem III REPUBLIKA (1870-1945) prezydent - kadencja 7 lat, możliwość reelekcji, wybierali: Zgromadzenie Narodowe (Senat + Izba Deputowanych), w głosowaniu tajnym, większością absolutną, liczne komp. ust i wyk, odp. konstytucyjna tylko za zdradę państwa - z oskarżeniem występowała Izba Dep., sądził Senat (impeachment)
INNE REPUBLIKI: Republika Batawska - 5 dyrektorów (k. 1798), 12-osobowa Władza Państwowa, (od 1801),Wielki Pensjonariusz od 1805 REPUBLIKA HELWECKA: Dyrektoriat Wykonawczy - 5 osób, corocznie wymieniano jednego, wiek minimum 40 lat, Landamann - od 1803 r. był namiastką głowy państwa, pełnił funkcje prezydenta między sesjami Sejmu Związkowego Rząd - od 1848 jako głowa panstwa, 7 osób, kadencja 3 lata konstytucja 1874 - tytuł gprezydenta miał przewodniczący Rady Związkowej, ale nie był nim faktycznie
I Republika Hiszpanii (1873-75) -

(…)

… władzy wykonawczej, wyrażanie zgody na mianowanie ambasadorów i sędziów (tylko senat, większość zwykła), wyrażanie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej (tylko senat, większość 2/3)
proces ustawodawczy - inicjatywę miał każdy członek Kongresu, priojekty przesyłano do komisji, po opracowaniu głosowano: dla ustaw zwykłych większość zwykła, 2/3 przy powtórnym głosowaniu nad ustawą zawetowaną…
… z wszystkich kantonów, 6 największych miało 2 głosy
k. 1848 i 74 - Zgromadzenie Związkowe - parlament bikameralny
Rada Narodowa - posłowie wybierani proporcjonalnie do liczby ludności w wyborach bezpośrednich, kadencja 4 lata
Rada Kantonów - 44 przedstawiciele kantonów, (2 na kanton, 1 na półkanton), kadencja zależna od kantonów (1-4 lata)
referendum - w referendum konstytucyjnym oudział był obowiązkowy, referendum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz