Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne - strona 1 Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne - strona 2 Historia Państwa i prawa polskiego - Prawo feudalne - strona 3

Fragment notatki:

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 57 stron.

...st to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne).

Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony nawet na kilkadziesiąt księstw, z których każde przyjęło inne normy prawne. Ponadto obserwujemy również partykularyzm osobowy co oznacza, że grupy społeczne dysponowały innymi prawami.
Zasada osobowości prawa mówi, iż każdy rządzi się innymi prawem. Prawem pod którym się urodził, i które „nosi ze sobą”. Oznacza to, że mieszkaniec np. wielkopolski, który znajdzie się w Małopolsce będzie sądzony według prawa wielkopolskiego.
Partykularyzm osobowy wiązał się z wytworzeniem norm prawa dla każdej grupy społecznej.:
1. Prawo kanoniczne – stosowane w stosunku do duchowieństwa
2. System prawa ziemskiego – system prawa dla szlachty....


...Podmiotowość prawa dla osoby fizycznej rozpoczyna się w momencie narodzin. Narodziny przesądzają o początku osoby fizycznej. Na wschodzie osobą fizyczna jest człowiek od momentu poczęcia. Jest to bardzo ważne w przypadku prawa spadkowego. Trzeba jednak znaleźć okoliczność wskazującą na początek osobowości fizycznej, bo mogą się też zdarzyć narodziny martwe. Przyjmowano więc wiele reguł. Dziecko uważa się za osobę fizyczną jak usłyszy się pierwszy krzyk, lub wtedy kiedy otworzy oczy i się rozgląda. Prawo to nie ma jednak charakteru powszechnego. Stosuje się więc inne czynniki. Czy dziecko będzie należało do stanu matki czy ojca zależy od decyzji ojca. Jak ojciec weźmie dziecko na ręce oznaczać to będzie, że uważa je za swoje. Momentem inicjującym osobowość prawną jest nadanie imienia....

1. Prawo - wprowadzenie
1.1 Charakterystyka prawa feudalnego i nowożytnego
Prawo Zbiór reguł zachowania, na których straży stoi aparat państwowy. Jest to jeden z systemów norm występujący w społeczeństwie. Każdy z nich posiada system sankcji. Sankcje zależą od modelu państwa.
Modele państwa: niewolnicze
feudalne
kapitalistyczne
socjalistyczne
W historii Polski pierwszym władcą był Mieszko, który nie stworzył prawa niewolniczego. Historia Polski rozpoczyna się od prawa feudalnego.
PRAWO FEUDALNE
Jest to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne).
Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony nawet na kilkadziesiąt księstw, z których każde przyjęło inne normy prawne. Ponadto obserwujemy również partykularyzm osobowy co oznacza, że grupy społeczne dysponowały innymi prawami. Zasada osobowości prawa mówi, iż każdy rządzi się innymi prawem. Prawem pod którym się urodził, i które „nosi ze sobą”. Oznacza to, że mieszkaniec np. wielkopolski, który znajdzie się w Małopolsce będzie sądzony według prawa wielkopolskiego.
Partykularyzm osobowy wiązał się z wytworzeniem norm prawa dla każdej grupy społecznej.:
Prawo kanoniczne - stosowane w stosunku do duchowieństwa System prawa ziemskiego - system prawa dla szlachty
Prawo miejskie - dla mieszczan
Prawo wiejskie - dla społeczności chłopskiej (było to prawo tworzone przez właściciela dóbr ziemskich, czyli właściciel ten funkcjonuje jako ustawodawca.
System korporacyjny - daje on odrębność ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz