Grupa społeczna-opracowanie - Rodzaje członkostwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa społeczna-opracowanie - Rodzaje członkostwa  - strona 1 Grupa społeczna-opracowanie - Rodzaje członkostwa  - strona 2 Grupa społeczna-opracowanie - Rodzaje członkostwa  - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA Grupa społeczna - co najmniej trzy osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie, posiadających wspólne cele (zadania), niektóre wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Cechy konstytuujące grupy:
przynajmniej trzech członków który mają określony rodzaj członkowstwa , odpowiedni wzór fizyczny i moralny oraz wynikającą z tego członkowstwa funkcję (rolę) Członkostwo - wskazuje na przynależność jednostki do określonej grupy
Rodzaje członkostwa (przynależności):
realne - faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy z którą jest związany subiektywnie i obiektywnie
ideologiczne - są spełnione jedynie niektóre rodzaje przynależności subiektywnej, a przynależności nie towarzyszy rzeczywisty udział w funkcjonowaniu.
Przynależność (członkostwo) do odpowiedniej grupy ustalamy na podstawie spełnianej w niej roli jednostki. Grupa precyzuje funkcje i zadania oraz wzory postępowania dla członków. Wyznacza wzór fizyczny (np strój) i moralny (np. zasady współżycia w grupie i na zewnątrz). Funkcja to realizacja cząstki zadania grupy oraz okazywanie gotowości do jej podjęcia i obrona interesów grupy. identyczność , którą zapewnia odrębność od innych grup i różnych zbiorowości
Zapewniają ją wartości materialne (majątek), duchowe (ideologia i zasady moralne) i symbole (odznaki, legitymacje). Zasada odrębności wyraża się w poczuciu solidarności i świadomości wspólnoty, która stanowi podstawę do pielęgnowania tradycji i zachowania ciągłości kulturowej. posiadanie ośrodka skupienia Materialne podstawy istnienia, wartości i idee. Stanowią podstawę mechanizmów instytucjonalnych zapewniających funkcjonowanie, wśród których są składniki i majątek umożliwiające działalność, sprawowanie władzy i wpływ na innej zbiorowości. posiadanie zadań i celów Ustalone i świadomie zdefiniowane stany rzeczy i zjawiska, które grupa jako całość chce osiągnąć lub wywołać.
Wola zbiorowa grupy - zjawisko będące syntezą dążeń członków realizujących zadanie zbiorowe, wzmaga solidarność, która wyraża się w identyfikacji poszczególnych członków z interesami całej grupy. organizacja grupy utożsamiana ze strukturą w której istotne są takie jej składniki jak: pozycja, rola i władza. Powiązanie członków systemem stosunków uregulowanych przez odpowiednie instytucje - tzw. organizacja grupy. Elementy składowe organizacji:

(…)


formy kontroli
Struktura grupy - układ wszelkich elementów oraz zasady wzajemnego podporządkowania tych elementów. Podział: mikrostruktura - ułożenie jednostek, ich ról i stosunków w całość zharmonizowaną - zasady wzajemnego przyporządkowania nie utrudniają funkcjonowania grupy, występuje w grupach małych
Mikrostrukturę wyznacza układ pozycji społecznych jej członków makrostruktura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz