Sfery stosunków z innymi ludźmi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sfery stosunków z innymi ludźmi - wykład  - strona 1 Sfery stosunków z innymi ludźmi - wykład  - strona 2 Sfery stosunków z innymi ludźmi - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Sfery stosunków z innymi ludźmi: Sfera współżycia - partnerzy są anonimowi w kontaktach; normy grzeczności, uprzejmości; brak wzajemnych oczekiwań, wpływu; kontakty przypadkowe
Sfera ekspansji - pośrednictwo instytucji społecznych; pragnienia i interesy to podłoże; społeczne zdefiniowanie partnerów ; normy zachowań są często przepisami, regułami sformalizowanymi; partnerzy mają moc wpływania na siebie, uzyskiwania przewagi; istotny jest wybór strategii
Sfera dyskursu -charakter osobowy; podłoże to osiągnięcie porozumienia; wymiana przekonań…; normy regulujące są indywidualne. Grupa społeczna:
Kryterium obiektywne: interakcje między członkami przebiegają wg ustalonych wzorów; ustalone stosunki społeczne między członkami
Kryterium subiektywne: - osoby same uważają się za członków grupy
- inni określają dany zbiór ludzi jako grupę
Dynamiczny charakter i struktura grupy = zmienność granic grupy Grupa - zbiór ludzi, między którymi zaistniała więź społeczna. Oprócz tego są kategorie i zbiory, zbiorowości, np. ludzie o blond włosach etc. W grupie społecznej:
Członkowie komunikują się
Interakcje mają strukturę, są uporządkowane
Różne statusy, role członków
Wspólne normy, cele, wartości
Poczucie przynależności do grupy i odczuwanie tożsamości
Zbiorowości = potencjalne grupy społeczne
Zbiorowość społeczna - najbardziej ogólne określenie skupienia ludzi, między którymi choć na krótko wystąpiła więź społeczna
Krąg społeczny - nie występują bezpośrednie styczności społeczne
Społeczność
„lokalna” - zbiorowość terytorialna; organizuje instytucje umożliwiające zaspokajanie podstawowych potrzeb.
Synonim wspólnoty - Środowisko społeczne - ogół jednostek, kręgów, grup etc.
Znaczenie subiektywne - kontakty społ. danej jednostki
Znaczenie obiektywne - np. środowisko literackie Stanowisko realistyczne: grupa ≠ jednostki i stosunki
Stanowisko nominalistyczne: świat społeczny = tylko jednostki i zachowania etc., więc grupa=twór wyobrażony z jednostek
Funkcje grup:
- transmisja kultury
- nauka wartości, postaw, wzorów zachowań
- socjalizacja
- kontrola społeczna
- miejsce i forma realizacji ludzkich celów
Cechy konstytuujące grupę społeczną:
min 3 członków
wspólne cele
struktura, organizacja grupy


(…)

… oddziaływania członków
Socjometria - technika wykrywania związków emocjonalnych w grupie; stworzył J.L. Moreno; służy m.in. do wykrywania klik <grup nieformalnych w organizacji formalnej>
Władza w grupie - możliwość sprawowania kontroli przywódcy nad zachowaniami innych członków grupy oraz możliwość wymuszania zachowań pożądanych z punktu widzenia grupy jako całości.
Style kierowania grupą:
Autorytarny…
… grupowego, brak ścisłych ograniczeń; zasada współżycia; obejmuje wiele dziedzin działalności jednocześnie; co innego niż grupa nieformalna
Zrzeszenie - (association) brak więzi terytorialnej, brak cech grupy naturalnej; ludzie świadomie się łączą na płaszczyźnie określonych zainteresowań i celów; jedna dziedzina działalności; tendencja do organizacji formalnej
Grupy odniesienia (Robert K. Merton…
… grupy, który zachowuje się zgodnie z normami
Dewiant - członek grupy, którego zachowanie nie jest szczególnie cenne dla pozostałych
Rodzaje grup
Wg liczebności: małe i duże <diada - 2 osoby, triada - 3 os.>
Wg struktury: małe <mikrostruktury> - prosta struktura grupy
duże <makrostruktury> - mają charakter samoistny <same wyznaczają ramy i kierunki życia społ.>
Wg rodzaju więzi: pierwotne <rodzina…
… nie mają charakteru osobowego; rodzaj masy wielkomiejskiej; są amorficzne - nie mają struktury ani stabilnej organizacji; np. tłumy, zbiegowiska, publiczność
Tłum - ludzie skupieni w określonej sytuacji, którzy aktywizują się szybki wyłaniają przywódcę
Styczności w tłumie - silny ładunek emocjonalny Wspólna postawa, nastrój, działania
Prymitywna postać życia zbiorowego
Brak organizacji formalnej ani racjonalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz