Gospodarka przestrzenna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka przestrzenna-opracowanie - strona 1 Gospodarka przestrzenna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka przestrzenna jest to gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni, tzn. wykorzystywanie komponentów środowiska przyrodniczego, osiedlanie się ludności w przestrzeni oraz organizowanie się ludności i prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej i społecznej.
Wszystkie podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, gospodarstwa domowe będą gospodarować w przestrzeni.
Przestrzenią gospodarują organy władzy, głównie gmina (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy).
Elementy gospodarki przestrzennej:
bierne - wszystkie elementy poddające się procesom gospodarczym przez człowieka, elementy stałe
czynne - tym elementem jest tylko człowiek
W strukturze gospodarki przestrzennej wyróżnia się 5 elementów:
środowisko przyrodnicze, np. budowa systemów komunikacyjnych w wyniku melioracji, wycinanie lasów
Ludność
System osadniczy - wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na przestrzeń
System produkcji
Usługi
System powiązań przestrzennych (łączy wszystkie pozostałe)
Powiązania przestrzenne - wszelkie urządzenia, ciągi, które służą do przepływu informacji.
Podmioty gospodarki przestrzennej:
władza
przedsiębiorcy
społeczność lokalna
W ramach gospodarki przestrzennej zajmować się będziemy:
poszukiwaniem lokalizacji
Określenie funkcji przestrzeni
Kontrola wykorzystania przestrzeni
Wykorzystanie i kontrola wykorzystania majątku trwałego (np. budynki, ławki, elementy infrastruktury)
Wśród cech przestrzeni mających najistotniejsze znaczenie dla gospodarki przestrzennej należy wymienić:
ograniczoność - dysponujemy tylko przestrzenią, tylko dlatego, że jest ograniczona
wartość - wyznacza funkcje dla przestrzeni
publiczny charakter - można użytkować bez zakłócania ogólnego porządku.
Znaczenie gospodarki przestrzennej w ostatnich czasach wynika z:
rosnącej liczby mieszkańców i ich koncentracji w skupiskach miejskich
intensyfikacji wykorzystania przestrzeni
rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń
rosnące konflikty przestrzenne, np. o przebieg obwodnicy Augustowa
Cele gospodarki przestrzennej:
nadrzędnym celem jest osiągnięcie ładu przestrzennego (stan do którego będziemy dążyć stale)
Cel 1 - go rzędu:
nastawiony na jak najlepsze warunki do życia i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka
Cele 2 - go rzędu:
poprawa warunków życia mieszkańców
poprawa warunków funkcjonowania podmiotu gospodarczego


(…)

… oraz do pozbycia niepotrzebnych dla niego odpadów powstałych w procesach produkcyjnych, poza tym wszystkie działania prowadzone są w środowisku (przestrzeni)
ludność i osadnictwo - system, gdzie powstają skupiska ludzi ma pierwszeństwo przed pozostałymi
produkcja - obejmuje całą działalność człowieka od rolnictwa, łowiectwa do przemysłu ciężkiego, obejmuje też usługi
infrastruktura - jest to zespół urządzeń…
…) oraz infrastrukturę społeczną (ma zapewnić właściwe warunki życia; charakter punktowy).
Infrastruktura ekonomiczna obejmuje:
układ komunikacyjny (transport, zaplecze, łączność)
układ wodno - kanalizacyjny (wodociągi, kanalizacja, melioracje)
układ elektro - energetyczny (elektroenergetyka, ciepłownictwo i gazownictwo)
Infrastrukturę społeczną tworzą:
układ społeczny (opieka społeczna, szkolnictwo i oświata, handel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz