Gleboznawstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - strona 1 Gleboznawstwo - strona 2

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron.
Początek gleboznawstwa sięga II połowy XIX w. Początkowo glebą zajmowali się geografowie i petrografowie. Obecnie jest to osobny przedmiot. Pierwsza katedra gleboznawstwa na ziemiach polskich powstała w Puławach w 1894r. Podział badań gleboznawczych:
geneza - sposób powstawania
skład i właściwości przestrzenne rozmieszczenie - mapy glebogenetyczne
klasyfikacja - bonitacja
rolnicza przydatność gleb (klasy - I, II, ...)
systematyka (np. gleba brunatna, bielicowa)
Istnieje wiele definicji gleb. O glebach mówi się od momentu pojawienia się roślin!
GLEBA - najbardziej powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, ożywiana przez organizmy żywe i tworzona przy współudziale innych czynników glebotwórczych Gleby charakteryzują się zmiennością w układzie:
PIONOWYM - zróżnicowanie profilu glebowego na poziomy genetyczne różniące się barwą, miąższością i właściwościami
POZIOMYM - zróżnicowanie przestrzenne powodujące występowanie obok siebie różnych typów gleb
W glebie zachodzą procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne Gleby odgrywają ważną rolę w odporności ekosystemu.
Dane o glebach są ważne z punktu widzenia planowania (planowanie w gospodarce leśnej i rolnej, planowanie przestrzenne) Procesy glebotwórcze- procesy wietrzenia PEDOGENEZA Procesów glebotwórczych nie należy utożsamiać z procesami wietrzenia
Wietrzenie - to przemiana minerałów i skał pod wpływem kontaktu z atmosferą i hydrosferą oraz na ich przekształcaniu
W wyniku procesów glebotwórczych dochodzi do akumulacji związków organicznych (azotu i węgla), czego brak w procesie wietrzenia. W wyniku procesów glebotwórczych pierwiastki biorą udział w tzw. Małym obiegu pierwiastków (gleba-rośliny- gleba)
Procesy diagenezy z kolei zachodzą dopiero w glebach kopalnych po ich przykryciu młodszymi osadami i odizolowaniu od wpływu aktywnego środowiska glebotwórczego.
W glebie zmagazynowana jest ogromna ilość ENERGII wyrażona w:
J
Cal
Kg masy organicznej
Na 1 ha może występować 5-20tys kg masy organicznej.
Ogromna ilość żywych organizmów (grzyby, promieniowce, bakterie, zwierzęta wyższe).
W 1 kg gleby może występować od setek tysięcy do miliardów i bilionów sztuk bakterii. Odgrywają one doniosłą rolę w procesie rozkładu i przemieszczania substancji organicznej.
Biorą udział w tworzeniu próchnicy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz