Gleba - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleba - wykład - strona 1 Gleba - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Bilans cieplny gleby- Zgodnie z prawem zachowania energii, w określonym czasie z powierzchni Ziemi uchodzi do góry i do dołu łącznie tyle ciepła, ile ta powierzchnia otrzymuje od góry i z dołu. Suma algebraiczna wszystkich przychodów i rozchodów równa się zeru.
Pomiar temperatury gleby- Pomiary temperatury gleby wykonuje się w obserwatoriach IMGW, wyższych uczelni i instytutów naukowych oraz stacjach klimatologicznych IMGW. Na poletkach o wymiarach 2x4m bez pokrywy roślinnej rozmieszcza się czujniki termometryczne. Pomiary standardowe obejmują pomiary na głębokościach 5,10,20,30 cm zazwyczaj za pomocą termometru kolankowego.
Sposoby ograniczenia parowania z gleby- zabiegi agrotechniczne przerywają większość przestworów, którymi może wydostawać się para wodna i powodują zmniejszenie parowania gleby. Podobne działanie wywiera warstwa namułu pozostała po nawodnieniu zalewowym.
Szybkość ogrzewania gleby- Intensywność nagrzewania oraz szybkość utraty ciepła gleby mają związek z barwą oraz wilgotnością tej gleby. Ciepło może dostarczać słońce, procesy biologiczne i powietrze.
Atmosfera wewnątrz gleby: CO2 0,3-3% ( w glebach bagiennych 6%); azot N2 78-87%; tlen O2 10%
Średnia dobowa temper. Pow. w posterunkach meteo:
Tśr=t07+t19+tmax+tmin/4
PAROWANIE GLEBY warunkiem koniecznym istnienia zjawiska jest obecność wody w zasiegu dzialania atmosfery , której oddziaływanie obejmuje dosc głębokie warstwy podloza. Przenoszenie wytworzonej w glebie pary wodnej do atmosfery zalezy od warunkow wymiany powietrza glebowego z przygruntowa warstwa powietrza. W miare obnizania się poziomu obszaru wymiany miedzy powietrzem i woda glebowa obserwujemy coraz słabsze dzialanie oddychania gleby, ruchow turbulencyjnych powietrza i zmian ciśnienia atmosferycznego. Istotna role odgrywa struktura i układ powierzchniowej warstwy gleby. Zabiegi agrotechniczne przerywaja większość przestworow, którymi może wydostawac się para wodna i powoduje zmniejszenie parowania gleby.
KONDENSACJA PARY WODNEJ - w glebie - zachodzi na skutek ruchów powietrza wewnątrz profilu, kondensacja na powierzchniach stałych cząstek, gdy ich temepratura jeset równa lub niższa od temperatury punktu rosy. Wpływ wilgotności gleby na jej zdolności cieplne
Szczególne znaczenia dla zmian temp gleby ma jej wilgotność gdyż ogrzanie 1 cm3 wody wymaga ponad 3000 razy większej porcji energii niż jest to konieczne do ogrzania 1 cm3 powietrza. Przy wilgotności gleby ok. 40% utwory piaszczyste i gliniaste wymagają dwukrotnie większej ilości ciepła dla ogrzania o 1 C w porównaniu z glebą suchą zaś torfowe aż 7 razy więcej. Gleby piaszczyste w których woda szybko odpływa do głębszych warstw określa się jako gleby ciepłe a gliniaste i ilaste jako gleby zimne wykazujące znacznie większą wilgotność

(…)

… wykazujące znacznie większą wilgotność.
15. Wyjaśnić od czego zależy szybkość ogrzewania się gleby: od temperatury powierzchni czynnej (na nią mają wpływ bilans promieniowania długofalowego, ciepło zużyte na parowanie lub dostarczone do powierzchni przy kondensacji pary wodnej, wymiana ciepła z atmosferą) barwy gleby, wilgotności, od zabiegów agrotechnicznych, w zależności od zwartości łanu, do powierzchni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz