geografia kultur - CYWILIZACJA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
geografia kultur - CYWILIZACJA - strona 1

Fragment notatki:

dr E . Orłowska - Wykład fakultatywny - B Czym zajmuje się Geografia kultury? Wymiarem przestrzennym kultury, odzwierciedlającym są zarówno w samej formie i rozmieszczeniu wytworów materialnych i niematerialnych, jak też w zróżnicowanych relacjach człowieka, z jego najbliższym otoczeniem (środowiskiem), regionem i światem.
Co interesuje Geografię kultur? Interesuje materialna i niematerialna część przestrzeni, regionu lub krajobrazu, rozpatrywana z punktu widzenia człowieka, jak twórcy i użytkownika.
Geografia kultury bada osadnictwo i poszczególne formy zagospodarowania przez pryzmat społeczno-kulturowy. Tzn. stara się odpowiedzieć na pytania, jaki wpływ na powstanie, funkcje i przeobrażenia osadnictwa ma kultura (wzory zachowań, normy społeczne, wartości), społeczne uwarunkowania (np. kapitał społeczny i relacje społeczne).
Kultura widziana oczami geografa, potrafi zrozumieć jak ludzie postrzegają, wartościują i użytkują przestrzeń, zależnie od ich potrzeb i czym te potrzeby są uwarunkowane. Specyfika zagospodarowania w fizjonomii działalności ludzi w miastach i regionach na świecie jest przede wszystkim pochodną kultury, a geografowie potrafią to opisać i wyjaśnić.
KULTURA Rodowód pojęcia kultura..
W znaczeniu przenośnym pierwszy użył go.. aktywność duchowa, aktywność umysłu.
W XVIII w. pojęcie przeniosło się do Włoch, Francji, Anglii, życie umysłowe człowieka, jego wytwory w Niemczech: jako kształcenie, rozwój ducha, wspólnota.
Gette i Humbold- swoistość i autentyczność przeżywania kultury w narodach i jednostkach, teorie kultury narodowej, mentalności.
CYWILIZACJA - oznacza to wszystko co ludzkość stworzyła i dodała do natury, dla ułatwienia i polepszenia życia, a kultura- te przeżycia i czynności poszczególnych ludzi, którzy wytworzyli cywilizacje i z cywilizacji korzystają i tym właśnie różnią się od ludzi pierwotnych. Zatem cywilizacja stanowi nadbudowaną nad prymitywną egzystencję. Inaczej cywilizacja oznacza zespół rzeczy, które ludzie wytworzyli, czynności, ustrój kraju i system zarządzania nim, prawo, moralność, wyznaczoną religię, zdobywaną i utrwaloną wiedzę, formułowany przez artystów i krytyków , smak artystyczny i przede wszystkim ideologię. Największy udział posiadają wynalazcy i działacze społeczni.
KULTURA - stanowi bogactwo duchowe człowieka, wyższą formę ludzkiego bytowania, stan subiektywny, psychiczny, wewnętrzny, indywidualny, dla każdego różny, u ludzi żyjących blisko siebie. Kultura to również właściwość osoby wykształconej, zmysł krytyczny i sąd. Ludzie jednego czasu i kraju żyją w tej samej cywilizacji, ale każdy ma swoją kulturę wyższą lub niższą.


(…)

… w sobie cechy mierzalne, niemierzalne i wyobrażalne).
Podaj zwięzłą def. Środowiska!!!
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE- według Pietkiewicza i Żmudy, powierzchniowa powłoka ziemska w skład, której wchodzą wzajemnie przenikające się warstwy (litosfery, hydrosfery, atmosfery wraz z rozwijającą się na ich styku pedosferą i biosferą. Środowisko geograficzne stanowi podłoże i działalność człowieka na Ziemi, jest złożonym wytworem oddziaływania sił przyrody, ale i społeczeństwa ludzkiego w miarę rozwoju historycznego (patrz antropopresja). Pod wpływem tego oddziaływania środowisko geograficznie ustawicznie się przeobraża, a jego zewnętrzne cechy, stanowiące krajobraz odbijają zachodzące przemiany fizyczne, biologiczne, osadnicze, produkcyjne i społeczne. Tak ukształtowane środowisko geograficzne różnicują się regionalnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz