Geodezja - pytania i odpowiedzi do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 1 Geodezja - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 2 Geodezja - pytania i odpowiedzi do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

geodezja 1 Położenie osi pionu optycznego w stosunku do osi głównej teodolitu; pokrywają się Kiedy powinno stosować się metodę kierunkową pomiaru kątów (praktycznie); w pomiarach o średniej dokładności (więcej niż 2 cele) Błąd tyczenia kąta prostego za pomocą węgielnicy (wartość do wybrania); 2' lub 6 cm na 100m Kiedy błąd kolimacji osiąga wartości ekstremalne; gdy kąt pionowy h dąży do 90 o (min gdy h = 0) Układ współrzędnych 1965 - cechy, czy dla całej Polski itp. strefy 1-4 - odwz. quasistereografi czne strefa 5 - odwz. Gaussa Krugera układ wsp. prostokątnych płaskich na el. Krasowskiego. Godło mapy (w skali 1:500); 123.422.234.1 niżej opis dla debili..... strefa pas słup.50tys 25tys 10tys.01-25(2000) 1tysiąc.piencet Szkic poglądowy szkiców polowych (kiedy jest wykorzystywany); Aby powiązać szkice ze sobą w przyp. pomiarów na dużych obszarach lub gdy dużo szczegółów. Ułatwia odszukanie szkicu polowego... W jaki sposób usuwa się błąd kolimacji; przez pomiar kąta w 2 poł. lunety. Dopuszczalna długość rzędnej przy zdejmowaniu szczegółów (od dokł. Szczegółów); I gr. dok. - 25m (bląd max 0.05m) II gr. dokł. - 50m ( 0.10m) III gr. dokł - 70m (0.10m) Błąd położenia punków osnowy pomiarowej; m p

(…)

… obrębu ze wsp. , porównanie z całym obrębem- brak rozbieżności
kompleks ze wsp. - porównanie z częścią obrębu - brak rozbieżności
pow. działek (ze wsp., metoda graficzna, metoda analityczno-graficzna) - porównuje się z kompleksem (dozwolona odchyłka) pow. użytków i klas (metoda mechaniczna) - porównanie z pow. działek (dozwolona odchyłka)
Co jest podstawą podziału na sekcje mapy zasadniczej;
sekcja wielkoskalowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 Jak definiowana jest oś celowa lunety;
prosta łącząca punkt główny obiektywu ze środkiem krzyża kresek
Jak definiowany jest pomiar kąta w jednej serii;
chuj wie Definicja błędu inklinacji;
nieprostopadłość osi obrotu lunety do osi pionowej instr. Dany jest błąd względny i odległość. Obliczyć błąd średni;
1/N=M/L gdzie : M- błąd absolutny, 1/N - błąd względny…
… serii gdy znany będzie błąd pomiaru kierunku;
mα = * mk w jednym poł. lunety
mα = mkw 2 poł. lunety
Skala mapy zasadniczej
1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000
Od czego zależy błąd odczytu z łaty odchylonej od pionu;
od wysokosci odczytu na łacie i od kąta pochylenia łaty
Usuwanie błędu nieprawidłowej kompensacji pochylenia lunety w niwelatorze automatycznym;
za pomocą śruby rektyfikacyjnej siatki celowniczej…
…<0,2m
Od czego zależy dopuszczalny błąd wysokości warstwicy (od skali, od dokładności sporządzenia., od nachylenia, od wartości gospodarczej terenu);
nachylenia terenu (cięcia)
1/3 zasadniczego cięcia warstwic dla terenów o nachyleniu do 20
2/3 zasadniczego cięcia warstwic dla terenów o nachyleniu do 20 - 60
1 zasadniczego cięcia warstwic dla terenów o nachyleniu powyżej 60
Jaka instrukcja określa…
… Jak określa się wagi ciągów w sieciach niwelacyjnych wyrównywanych metodą przybliżoną;
pi=1/Li lub pi=1/ni (wzór uniwersalny)
Gdzie stosuje się niwelację metoda przekrojów;
w pomiarach obiektów wydłużonych
Gdzie można interpolować warstwice (na jakich kierunkach) - warianty połączeń;
zgodnie z kierunkiem spadku terenu a także liniami szkieletowymi ( spadku, grzbietowa, ściekowa)
Eliminacja błędu kreski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz