Funkcje zarządzania: planowanie i organizowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje zarządzania: planowanie i organizowanie - strona 1 Funkcje zarządzania: planowanie i organizowanie - strona 2 Funkcje zarządzania: planowanie i organizowanie - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY ZARZĄDZANIA      ĆWICZENIE NR 2:  FUNKCJE ZARZĄDZANIA    Planowanie i organizowanie    Schemat blokowy (zwany również: diagram przepływu,  algorytm, blokowy schemat powiązań) [Flowchart]    Schemat blokowy przedstawia w sposób graficzny:  •  ciąg działań realizowanych w danym procesie  •  przepływy informacji  •  przepływy materiałów itp.   W celu uzyskania przejrzystości schematu należy stosować w nim ogólnie przyjęte  symbole.   Nazwa Symbol  graficzny  Opis/funkcja  Start/Stop Wskazuje  początek i koniec procesu  Wykonanie    Umieszcza się w nim poszczególnych działań,  jakie muszą zostać wykonane, aby proces  został zrealizowany  Warunek Umieszcza  się w nim warunek, który decyduje  o drodze dalszej drogi postępowania. Z  symbolu wychodzą dwa połączenia: TAK (gdy  warunek jest spełniony) i NIE (gdy warunek nie  jest spełniony)  Proces Za  pomocą tego symbolu można pokazać  odwołanie do innego procesu.  Strzałka   Używana jest do połączenia symboli i  pokazania kierunku przebiegu procesu  Wszystkie elementy muszą być połączone począwszy od startu do zakończenia.    Postępowanie:    1.  Zdefiniuj proces, który będzie rozpisywany w postaci diagramu.  2.  Przedyskutuj granice danego procesy: gdzie lub kiedy proces się rozpoczyna i  kończy? Jakie jest główne wejście i wyjście z procesu?  3.  Przeprowadź burzę mózgów i określ wszystkie etapy procesu.  4.  Uporządkuj etapy  5.  Dokonaj weryfikacji w celu potwierdzenia zgodności wszystkich określonych  etapów i wzajemnych korelacji między poszczególnymi etapami.        1     Przykład: Schematu blokowego przedstawiający algorytm sprawdzania,  czy trójkąt jest prostokątny  START  Podaj długości trzech  odcinków spełniających  warunek trójkąta  Wybierz najdłuższy  odcinek  Oblicz kwadrat długości  najdłuższego odcinka  Oblicz kwadraty długości  dwóch krótszych boków   Oblicz sumę kwadratów  długości dwóch krótszych  boków  Czy suma kwadratów  krótszych boków jest  równa kwadratowi  najdłuższego boku  Trójkąt nie jest  prostokątny    Trójkąt jest prostokątny    STOP      Ćwiczenie do wykonania:  Narysuj schemat blokowy dla procesu parzenia kawy. Na wykonanie ćwiczenia masz  15 minut.    2 Karta Obiegu Dokumentu   służy do rejestracji za pomocą symboli graficznych  zdarzeń towarzyszących jakieś sprawie, z którą związany jest dany dokument.    Symbole graficzne      operacja z kontrolą (np. mierzenie  temperatury w czasie operacji syntezy  chemicznej    przemieszczenie z kontrolą (np. kontrola  ilości lub jakości przeprowadzana w czasie 

(…)

… oczekiwania, a tym samym krótszy
czas łączny dokumentu.
Liczba punktów zatrzymań wynika m.in. z liczby ośrodków dyspozycji, stopnia
centralizacji władzy w instytucji, istniejącego systemu kancelaryjnego oraz techniki
pracy biurowej.
5


przemieszczania
3
w
trakcie
3 emisja (liczba oznacza ilość egzemplarzy)
operacja,
zmiana
treści
dokumentu
(wypełnienie kolumny lub wiersza, podpis,
stemplowanie itd.)
odczytanie treści dokumentu
kontrola - jakiekolwiek sprawdzenie treści
dokumentu
oczekiwanie (przerwa w obiegu)
3
przemieszczenie — droga dokumentu
przebywana za pośrednictwem gońca,
poczty, transportera, poczty pneumatycznej
itd.
składowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz