Funkcje postępowania administracyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje postępowania administracyjnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje postępowania administracyjnego:
ochronna
porządkująca instrumentalna
Porządkowa - ciąg czynności procesowych, organizuje model postępowania administracyjnego, który będzie właściwy dla każdego organu administracyjnego.
Instrumentalna - prawo o postępowaniu administracyjnym jest narzędziem do efektywnego rozpoznawania i rozstrzygnięcia stanu administracyjnego (chroni interes społeczny oraz interes strony art. 7 kpa)
I sfera: Poszczególne przepisy prawo o postępowaniu administracyjnym podkreślają potrzebę ochrony interesu społecznego i określają charakter tej ochrony (art. 31, 139, 105 kpa). Prawo o postępowaniu administracyjnym reguluje obowiązki stron, a zatem strona posiada pełną informację o swoich prawach, a organ nie może nakładać na stronę innych obowiązków niż wynikające z przepisów prawa. Organ konfrontuje interes strony z interesem społecznym i powinien go uwzględnić w taki zakresie w jakim można go pogodzić z interesem społecznym.
II sfera: Prawo o postępowaniu administracyjnym na płaszczyźnie obowiązującego porządku prawnego.
Istota prawa o postępowaniu administracyjnym:
Funkcja służebna względem prawa administracyjnego. Są stosowane w celu wprowadzenia w życie jednocześnie uwzględniając system źródeł prawa materialnego. Gwarancja prewencyjna i represyjna praworządnego stosowania prawa:
Funkcja prewencyjna - realizuje poprzez kompleksowe uregulowanie czynności. Ma na celu przeciw działanie wadliwemu działaniu organu administracji publicznej.
Funkcja represyjna - obejmuje ona te instytucje prawa procesowego, które pozwalają nam na weryfikacje czynności organu z możliwością usunięcia z obrotu prawnego rozstrzygnięć wadliwych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz