Funkcje planowania, reinżyniering- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje planowania, reinżyniering- opracowanie - strona 1 Funkcje planowania, reinżyniering- opracowanie - strona 2 Funkcje planowania, reinżyniering- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.1. Funkcje i zasady zarządzania
Planowanie - konkretność, terminowość, elastyczność, optymalny horyzont czasowy; Organizowanie - podział pracy, harmonizacja, specjalizacja, hierarchia i rozpiętość kierowania, najkrótsza droga, delegowanie uprawnień, współmierność uprawnień i odpowiedzialności, wyjątek; Kontrolowanie - natychmiastowość, obiektywność, elastyczność kontroli, korygowanie (dynamika kontroli); Praca z ludźmi, Pozyskiwanie środków materialnych i dysponowanie nimi - optymalne rezerwy, racjonalne gospodarowanie środkami materialnymi, instrumentalizacja, energiczność w użyciu środków; Praca nad informacjami - selekcja (20-80), wiarygodność, aktualność; Decydowanie - myślenie wielowariantowe, ocena wielokryterialna, ograniczona racjonalność; Koordynowanie - minimum (najsłabsze ogniwo), droga krytyczna, wczesne ostrzeganie.
1.2. Proces organizowania i jego narzędzia
organizacja - cecha systemu, system organizacyjny, funkcja zarządzania.
Organizowanie przedsiębiorstwa - ramowa struktura organizacyjna, przebieg organizacyjny (dynamika), szczegółowa struktura organizacyjna (rozmieszczenie stanowisk, powiązania, zakresy działania); wartościowanie i normowanie pracy, koordynacja w czasie.
Diagnostyka - diagnoza wstępna, diagnoza właściwa; podejścia / metodyki - zmieniając statykę dostosowuje się też dynamikę i odwrotnie. Używa się narzędzi organizowania - ogół sposobów postępowania i środków orgatechnicznych stosowanych w działalności organizatorskiej. Metody organizatorskie - heurystyczne (elastyczność, fantazja), zracjonalizowane (logika, krytyka), klasyczne (automatyzm, konformizm). Zestawienie: zasady, strategie (podejścia, metodyki ogólne), metody ogólne, grupy metod szczegółowych, metodyki szczegółowe, metody szczegółowe, grupy technik, techniki. 1.3. Strategie organizatorskie
podejście opisowo-ulepszające, podejście funkcjonalno-wzorujące (podejście systemowe, zespoły mieszane), podejście diagnostyczno-funkcjonalne. Zmodyfikowana prognostyczna (cele, zadania, analiza stanu, projektowanie wzorcowego systemu, ustalenie ograniczeń, wybór wariantu, wdrożenie), RAPPOS (podobna do Nadlera, ale pierwiastek diagnostyczny - dezagregacja / agregacja). 2.1. Badanie metod pracy
Badanie metod pracy sprowadza się do podziału badanego procesu pracy na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowanie ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a następnie opracowania zbiorczego projektu usprawnienia oraz wprowadzenia go w życie. Etapy: 1) wybór celu i przedmiotu badania, 2) rejestracja stanu faktycznego (karty), 3) krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego (arkusz krytycznej oceny i analizy - stan, uzasadnienie, warianty rozwiązań, wariant optymalny), 4) projektowanie stanu proponowanego, 5) wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia.


(…)

…) projektowanie stanu proponowanego, 5) wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia.
2.2. Analiza wartości
Początek: AW wyrobów, AW technologii, AW organizacji. System - kompleks elementów wzajemnie powiązanych ze względu na spełniane funkcje. Każdy system jest podsystemem jakiejś większej całości i stanowi zarazem nadsystem dla systemów niższego rzędu. Etapy: 1) przygotowanie czynnika ludzkiego, 2) wybór…
… danych na układ współrzędnych. Przykłady: wybór wyrobów do analizy wartości (cena wyrobu), wybór operacji procesu technologicznego do analizy wartości (koszt robocizny), wybór typowych stanowisk robotniczych (udział roboczozmian w roku), racjonalizacja rozplanowania magazynu części (horyzontalna - ilość zamówień, wertykalna - zamawiana ilość) usprawnianie kalkulacji wynikowej zleceń produkcyjnych…
…, salony wystawowe, sondaże telefoniczne, kontakty osobiste z partnerami, biografie wybitnych menedżerów, dystrybutorzy sprzętu komputerowego; pośrednie: stowarzyszenie zawodowe, sektorowe banki danych, czasopisma profesjonalne, wyższe uczelnie, instytuty naukowo - badawcze, biura konsultingowe, badanie opinii klientów, seminaria szkoleniowe, materiały z konferencji naukowych, izby przemysłowo - handlowe…
…) bierny, (19) demokratyczny, (55) kompromisowy - najczęstszy, (91) autokratyczny, (99) przywódczy, realizacyjny. Efektywne od (55) do (99).
Redin - lata 70-te - skrzynka (bierny - biurokratyczny, autokratyczny - autokrata życzliwy, altruistyczny - promocyjny, kompromisowy - realizacyjny). Benchmarking
Metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz