Funkcje ochorny środowiska - pytania na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje ochorny środowiska - pytania na egzamin 2 - strona 1 Funkcje ochorny środowiska - pytania na egzamin 2 - strona 2

Fragment notatki:


.................................................................................................................. ............................................ imię i nazwisko nr grupy
Wymień 4 reglamentacje korzystania ze środowiska:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Definicja ekorozwoju w/g Harlem Gro Brundtland:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W/g ustawy POŚ ochrona środowiska to:
podjęcie działań umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej,
zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej,
odpowiedź a) i b) Wymień 4 zasady polityki ekologicznej dotyczącej organizacji życia społeczno gospodarczego:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Ochrona środowiska jest realizowana między innymi poprzez
określanie standardów jakości środowisk oraz kontroli ich osiągania, podejmowanie działań służących nieprzekraczaniu lub przywracaniu standardów,


(…)

… oddziaływania na środowisko sporządzamy w przypadku:
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
trans-granicznej oceny oddziaływania na środowisko Raport oddziaływania na środowisko sporządzamy w przypadku:
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
trans-granicznej oceny oddziaływania na środowisko Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii jest:
a. wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat,
b. wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat,
c. wydawane na czas nieoznaczony, nie dłuższy niż 10 lat
Organem właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów i płynów do powietrza jest:
wojewoda właściwy ze względu na położenie instalacji wójt…
… organizatorska, organizacyjna i represyjna,
Do jakiego rodzaju korzystania ze środowiska zaliczamy korzystanie z wody na potrzeby działalności gospodarczej ?
powszechne,
zwykłe,
szczególne
Do jakiego rodzaju korzystania ze środowiska zaliczamy korzystanie z wody w celu uprawiania turystyki i sportów wodnych oraz amatorskiego wędkarstwa ? powszechne,
zwykłe,
szczególne,
Wykonywanie OOŚ dotyczy między innymi…
…,
zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska,
administracyjna kara pieniężna,
odpowiedź b) i c)
odpowiedź a), b), i c)
Próg tolerancji:
określa czas, w którym może być przekroczona emisja gazów i płynów do powietrza na określonym terenie,
określa ilość, która nie może być przekroczona przy granicznej wielkości emisji,
określa czas, w którym mogą być przekroczone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz