Funkcja personalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja personalna  - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 „Funkcja personalna”
   Funkcja personalna (personnel, human resources) — jed­na z funkcji przedsiębiorstwa (obok funkcji marketingowej, finansowej i księgowej, produkcji itd.). Funkcja personalna zajmuje się za­rządzaniem potencjałem społecznym organizacji.
Zarządzanie potencjałem społecznym (human resource management, HRM, personnel management) — planowanie per­sonelu, rekrutacja i selekcja, ocena, wynagradzanie i rozwój.
Polityka personalna (personnel policy) — ogólna filozofia organizacji w odniesieniu do potencjału społecznego, na wysokim poziomie abstrakcji.
•    Model sita (filter approach), model polityki personalnej
—   prowadzi do powstania kultury organizacyjnej opartej na konkuren­cji i rywalizacji między uczestnikami. Opiera się na założeniu, że dorosły człowiek jest istotą w pełni ukształtowaną. Przyjmuje się zatem najlepszych spośród możliwych kandydatów do pracy, którzy poddawani są dalszej selekcji — najlepsi są awansowani, najsłabsi
—   zwalniani.
•   Model kapitału ludzkiego (human capital approach), model polityki personalnej — generuje kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Model kapi­tału ludzkiego opiera się na założeniu, że człowiek ze swej natury jest zdolny i skłonny do rozwoju. Przyjmuje się do pracy osoby chętne do rozwoju, współpracy i posiadające harmonijną osobo­wość. W momencie zatrudnienia organizacja przejmuje nad pra­cownikiem funkcje opiekuńcze. Troszczy się o jego rozwój, pro­fesjonalny i osobisty, dba o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz