Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja - strona 1 Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja - strona 2 Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja - strona 3

Fragment notatki:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -KIERUNKI ZMIAN Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym z 18 lipca 1974 roku utworzono tytułowy fundusz jako instytucję kredytującą dla osób zobowiązanych do alimentacji, które okresowo nie mogły wywiązywać się z tego obowiązku. Jego dysponentem został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz z biegiem lat podlegał nowelizacjom: wprowadzano rekompensaty z tytułu wzrostu cen detalicznych
zapewniano dodatkowe świadczenia dla tych osób, którym nie przysługiwały zasiłki rodzinne lata 80/ 90. zrezygnowano z konieczności bycia w trudnej sytuacji materialnej
postanowiono kontynuować wypłacanie świadczeń tym osobom, które choć utraciły do niego prawo to nie są w stanie same się utrzymać. okres lat 90. zrezygnowano z ograniczenia dostępu biorąc pod uwagę wysokość dochodu co spowodowało, że rola Funduszu polegała na zastępowaniu nie płacących osób.
Coraz większą część kwoty na funkcjonowanie funduszu pokrywały dotacje budżetowe(80%). W 2004 roku na fundusz ten w budżecie państwa przeznaczono 1,7mld zł. LIKWIDACJA Konsekwencją wzrostu należności na rzecz funduszu oraz spadku ściągalności wpływów od dłużników, była likwidacja Funduszu Alimentacyjnego 1. maja 2004 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stworzono spójny system wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. ZALICZKA ALIMENTACYJNA Wraz z wejściem w życie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (1. września 2005r.) powróciła pomoc bezpośrednio skierowana do osób alimentowanych.
Zgodnie z ustawą organy samorządu terytorialnego mają obowiązek współpracy z komornikiem w zakresie nie wywiązywania się dłużnika ze spłaty alimentów(przekazywanie informacji). Przewidywało teraz większe konsekwencje dla nie płacących dłużników. Zmiany: zmieniły się zasady przyznawania świadczenia. Ich przyznawanie jak i wypłacanie zostało zlecone gminie przez administrację rządową.
wysokość zaliczki nie była uzależniona od wysokości przyznanych alimentów
możliwość podwyższenia kwoty zasiłku z funduszy wójta, w drodze uchwały rady gminy
dodatkowo połowa długu trafia do budżetu gminy, a druga połowa do budżetu państwa. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę ściągalności długów. W połowie 2006 roku w skali kraju wyegzekwowano mniej niż 1% wypłaconych zaliczek. Likwidacja starego Funduszu i zastąpienie go zaliczkami alimentacyjnymi nie przyniosło oczekiwanego efektu, dodatkowo tak jak to było w przypadku Funduszu wydatki niemal w całości były pokrywane z budżetowych dotacji.
Postanowiono przywrócić Fundusz Alimentacyjny na zmienionych zasadach.

(…)

… i je otrzymać.
jeśli przez 6 miesięcy rodzic nie będzie płacił na dziecko, to komornik złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie go do rejestru dłużników niewypłacalnych.
kwota zasiłku
Krajowy Rejestr Długów wraz z organizacjami samotnych rodziców postanowił rozpocząć kampanię „I wszyscy się dowiedzą”. Polega ona na rozsyłaniu anonimowych pocztówek (nadawcą ma być „dziecko”) z wiadomością…
….
Od 1 października 2008 wrócił Fundusz Alimentacyjny. Oznacza to poprawę sytuacji materialnej samotnych rodziców, którzy teraz bezskutecznie walczą o alimenty. Skorzystają także rodzice wychowujący dzieci, którzy zawarli nowy związek lub żyją z nowym partnerem bez ślubu Alimenty są zasądzane na dzieci i płacone do rąk tego rodzica, który po rozwodzie mieszka z dzieckiem.
W Polsce istnieje obowiązek alimentacyjny, tzn. płacenie alimentów nie jest wyrazem dobrej woli, ale prawnym obowiązkiem, od którego uchylanie się jest karane. W sytuacjach, kiedy ściąganie alimentów jest bezskuteczne, bo np. ojciec dzieci ukrywa się, wyjechał za granicę, sam jest chory, bezrobotny, obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo.
Rolę tę przez lata spełniał Fundusz Alimentacyjny, który został zlikwidowany 1 maja 2004…
… kwotę, jaką przyznał nam sąd. Nowość! O pieniądze z FA będą się mogli ubiegać nie tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy zawarli nowy związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Pod warunkiem, że mają wyrok zasądzający alimenty lub zaświadczenie o zawarciu ugody w tej sprawie przed sądem.
Alimenty z Funduszu będą należały się dziecku do ukończenia 18. roku życia. Jeśli dziecko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz