Fundamenty na studniach i kesonach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 7623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamenty na studniach i kesonach-opracowanie - strona 1 Fundamenty na studniach i kesonach-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

8. Fundamenty na studniach i kesonach.
8.1 Fundamenty na studniach.
Fundamenty na studniach są stosowane w podobnych warunkach gruntowych jak fundamenty na palach, jedynie głębokość zalegania warstwy gruntu nośnego nie powinna przekraczać 15 m. Najczęściej głębokość zapuszczenia studni nie przekracza 8 - 10 m. Studni fundamentowych nie należy stosować w gruntach z głazami, pniami i starymi fundamentami, gdyż będą one utrudniały zapuszczenie studni. Studnie fundamentowe mogą być murowane, betonowe lub żelbetowe. Obecnie studnie wykonuje się najczęściej jako prefabrykowane z kręgów betonowych lub żelbetowych łączonych ze sobą stalowymi nakładkami.
Fazy wykonania studni:
ustawienie dolnego elementu studni, na dnie płytkiego wykopu [około 0,5 m] ,
wydobywanie urobku [gruntu] z wnętrza studni i ustawianie kolejnych elementów płaszcza w miarę zagłębiania się studni,
wykonanie betonowej stopy studni po dotarciu noża studni do warstwy gruntu nośnego,
wypełnienie wnętrza studni betonem lub gruzobetonem.
Studnie maja zastosowanie wówczas, gdy powstaje konieczność przekazania obciążeń na warstwy nośne a siły tarcia bocznego nie odgrywają znaczącej roli podczas ich przekazywania. Większość naprężenia przekazywana jest przez podstawę studni.
Noże studni opuszczanej:
do gruntu spoistego,
do gruntu niespoistego.
8.2 Kesony.
Kesony stosuje się do wykonywania fundamentów pod woda lub w gruntach bardzo silnie nawodnionych.
Keson fundamentowy wykonuje się najczęściej z żelbetu w kształcie skrzyni bez dna, nad powierzchnią wody i po przeholowaniu na miejsce wykonania fundamentu zostaje zatopiony. Po zatopieniu kesonu, do jego wnętrza wtłaczane jest powietrze, które wypiera wodę i tworzy suchą komorę. W komorze tej panują warunki wysokiego ciśnienia. Urobek za pomocą szybu rurowego transportowany jest na powierzchnię. Na górze szybu rurowego znajdują się śluzy hermetyczne, umożliwiające transport materiałów, pracowników oraz urobku. W wyniku usuwania gruntu keson zagłębia się. Jednocześnie z opuszczaniem kesony wykonywana jest konstrukcja fundamentu nad nim, która dodatkowo obciążając keson przyśpiesza jego osiadania. Po uzyskaniu wymaganej głębokości położenia kesonu wnętrze skrzyni kesonowej wypełnia się betonem, likwiduje szyb rurowy i kończy budowę fundamentu na kesonie. Ze względu na zagrożenia zdrowia pracowników ciśnienie we wnętrzu kesonu nie powinno przekraczać 0,34 MPa, co oznacza, że praca w kesonie może odbywać się do głębokości 35 m poniżej zwierciadła wody.
Kesony stosuje się najczęściej przy budowie:


(…)

… w kesonie może odbywać się do głębokości 35 m poniżej zwierciadła wody.
Kesony stosuje się najczęściej przy budowie:
filarów mostowych,
nabrzeży portowych,
falochronów.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz